Serier

Er i pengeproblemer: Moderselskabet bag cafékæder dumpet af revisor

Moderselskabet bag de resterende restauranter i Dalle Valle og Café A får drøje hug af sin revisor i et nyt regnskab.

Corona rammer verden
Dalle Valle slår sig op på især sit buffet-koncept. Foto: Anita Graversen

Ejeren af to større danske cafékæder er i pengeproblemer efter et nyt stort millionunderskud.

Så kontant er udmeldingen fra den uafhængige revisor i et nyt regnskab fra Musavvir Holding, som er moderselskabet bag kæderne Dalle Valle og Café A, som tilsammen driver 24 caféer i Danmark.

Revisoren dumper regnskabet med den relativt sjældne afkræftende konklusion, hvilket vil sige, at revisoren ikke mener, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets økonomi.

»Koncernens likviditet er særledes presset, og koncernen kan ikke betale sine forpligtelser, i takt med at de forfalder. Herudover har ledelsen ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at koncernen og selskabet har tilstrækkelig likviditet til at sikre koncernens og selskabets forsatte drift,« står der i det nye regnskab fra Musavvir Holding.

Revisoren er ikke enig med ledelsen bag Musavvir Holding i, at regnskabet burde have været aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Selvom gælden overstiger aktiverne med 30 mio. kr., forventer Musavvir fortsat drift, fremgår det i en regnskabsnote.

»Det er en forudsætning for fortsat drift, at nuværende kreditfaciliteter kan udvides og opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Koncernens ledelse har løbende forhandlinger om yderligere kredit, og forventer at den vil blive givet, men på nuværende tidspunkt foreligger der ikke tilsagn om yderligere kredit,« står der i noten.

Det nye regnskab byder på et rekordstort underskud efter skat på 20,2 mio. kr. Det er tredje år i træk med milliontab for selskabet.

»Årets resultat er ekstraordinært påvirket af nedskrivninger og forventede tab som følge af indtrufne konkurser i tidligere ejede datterselskaber i 2020 samt usikkerheder om muligheder for fortsat drift af visse andre driftsselskaber,« skriver Musavvir Holding i sin ledelsesberetning.

Coronakrisen får sin del af skylden for den dårlige udvikling i Musavvir Holding, da coronarestriktionerne ifølge regnskabet i »betydelig grad« har påvirket økonomien negativt i selskabet.

Netop i begyndelsen af coronakrisen - i marts 2020 - blev det andet moderselskab bag Dalle Valle og Café A erklæret konkurs og trak dengang 13 caféer med sig i faldet.

Af det nye regnskab fra Musavvir Holding fremgår det, at en konkurs hos tidligere nærtstående selskaber har ført til et omstødelseskrav på 11,6 mio. kr. mod det tilbageværende moderselskab bag Dalle Valle og Café A. Kravet er ikke indregnet i det nye årsregnskab.

Musavvir Holding er ejet af Mustafa og Haci Bayram. Førstnævnte er både stifter af og adm. direktør i selskabet, som i 2020 beskæftigede 225 personer.

Læs også