Erhverv

Johnny Hast Hansens personlige konkurs: Kammeradvokaten har fået fat i millionbeløb fra kufferter

Johnny Hast Hansen gik i maj personligt konkurs efter en kendelse i Højesteret.

Kreditorer mener at have millioner til gode hos Johnny Hast Hansen, der i maj blev taget under personlig konkursbehandling. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Kravene vokser i den berygtede fynske revisor Johnny Hast Hansens personlige konkursbo.

Da han blev taget under personlig konkursbehandling i maj, var der krav for lidt over 14 mio. kr. mod ham.

Det tal er nu øget, så der samlet er rettet krav for 24,5 mio. kr. mod Johnny Hast Hansen. Det viser en ny redegørelse i revisorens personlige konkursbo, som Finans har fået aktindsigt i.

Personlig konkurs
  • Ved en personlig konkurs mister skyldneren retten til at bestemme over sine ejendele i en periode og bliver registreret i RKI
  • Personens værdier udgør aktiver i konkursboet
  • Dog har man ret til en beskeden levefod, hvilket vil sige, at almindeligt tøj og indbo kan beholdes
  • En konkursramt person slipper først af med stemplet, når kuratoren er færdig med at fordele vedkommendes værdier til kreditorerne

Finans har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar til redegørelsen fra konkursboets kurator Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, som repræsenterer kreditoren med det største krav.

Ifølge Johnny Hast Hansen stammer kravene fra igangværende retssager.

»Jeg er helt uenig i kravene i konkursboet - det er krav fra uafsluttede erstatningssager, som alle er kørt af Kammeradvokaten,« skriver revisoren, der i 2020 blev idømt otte års konkurskarantæne, i en besked.

Ifølge den nye redegørelse i hans konkursbo har Kammeradvokaten fået udleveret knap 1,5 mio. kr. i kontanter, som i maj blev fundet i kufferter og poser ved ransagninger på forskellige adresser på Fyn.

Pengene har siden været opbevaret hos politiet, men Kammeradvokaten har nu fået dem udleveret, så de er blevet et aktiv i Johnny Hast Hansens konkursbo.

Kontanterne - i forskellige valutaer - tilhører Johnny Hast Hansen, der ifølge ham selv oplyste om pengene på et skifteretsmøde.

»Jeg har altid haft kontanter liggende og har ingen bank haft de sidste tre år,« skriver Johnny Hast Hansen, der også har fået mistet designerlamper, reoler, spisebord, stole, malerier og vin som følge af konkursen.

Ifølge den nye redegørelse havde Johnny Hast Hansen dog flere bankkonti, og af redegørelsen fremgår det, at Hast Hansen ikke loyalt har oplyst om alle sine aktiver.

Derfor vil Kammeradvokaten »foretage grundige undersøgelser af, om skyldner har yderligere aktiver for at sikre. at aktivbasen er behørigt dækket.« Herunder undersøges det, om aktiver er flyttet ud af landet uden for kreditorernes rækkevidde.

Johnny Hast Hansen afviser, at han ikke har fortalt om alle sine værdier.

»Jeg har loyalt oplyst omkring de aktiver, jeg havde, på skifteretsmødet, jeg deltog i. Når kurator udtaler, at den tror, der er aktiver i udlandet, så kan kurator bruge millioner af kroner på at undersøge dette,« skriver han.

Revisoren mener, at han har samarbejdet med Kammeradvokaten, og at han intet ulovlig har foretaget sig.

Kammeradvokatens arbejde med Johnny Hast Hansens personlige konkursbo vil fremadrettet bestå i at undersøge eventuelle omstødelige forhold, erstatningsansvar og strafbare forhold.

Det var en kendelse i Højesteret, der banede vejen for, at Johnny Hast Hansen kunne gå personligt konkurs.

Et konkursbo efter en virksomhed, hvor Johnny Hast Hansen var revisor, havde i marts 2020 vundet en erstatningssag mod Hast Hansen ved byretten i Aarhus.

Herefter blev Johnny Hast Hansen begæret personligt konkurs, men erstatningssagen blev anket videre til landsretten. Den personlige konkurs udeblev, indtil det var afklaret, om Hast Hansen kunne tages under konkursbehandling, mens sagen var anket.

Først afviste Sø- og Handelsretten at erklære Johnny Hast Hansen personlig konkurs, mens anken stod på. Senere kom Østre Landsret frem til samme afgørelse.

Sagen blev taget videre i Højesteret, der i slutningen af april i en kendelse afgjorde, at der var den »fornødne klarhed« til at tage kunne afsige et konkursdekret over Johnny Hast Hansen, selvom erstatningssagen ikke var afgjort i landsretten. Ifølge Højesteret havde Hast Hansen ikke afkræftet formodningen om kravet mod ham.

Johnny Hast Hansens forretningsmetoder var blandt omdrejningspunkterne i DR-programmet ”Pengejægerne”, som følger Kammeradvokatens behandling af opsigtsvækkende konkurssager.

Udover at Johnny Hast Hansen er gået personligt konkurs, er mere end 150 af hans selskaber også krakket i løbet af året.

De mange selskaber, der typisk har været af selskabsformen IVS, blev i januar sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen for at mangle en ledelse.

Boris Frederiksen var indsat som likvidator i selskaberne og fik dem senere under en konkursbehandling.

Læs også
Top job