Erhverv

32 meter lange superlastbiler kan være på vej til Danmark

Forsøg viser, at nye superlastbiler både kan fjerne nogle af bilkøerne på vejene og spare masser af CO2. I Danmark er transportministeren positiv.

I Sverige har man de seneste fem år kørt forsøg med superlastbiler som denne Scania. Resultaterne har været positive på stort set alle parametre. Foto: Scania

Hver fjerde lastbil kører tom rundt, mens resten i gennemsnit kun er fyldt godt halvt op med gods og varer. Det er en del af forklaringen på den stigende trængsel i Danmark og er med til at belaste vejene, mener forskere. Men det kan nye superlastbiler måske gøre noget ved – og samtidig hjælpe klimaet.

I Sverige har man i fem år kørt forsøg med 32 meter lange superlastbiler – lastbiler, der består af to sættevogne koblet sammen. Også i Danmark har der været gennemført mindre forsøg og lavet beregninger af effekten af de meget lange lastbiler, der godt kan minde om de gigantiske lastvognstog, man ser i Australien...

Læs også
Top job