Serier

Leverandører tager afstand fra seksuel chikane i DanBred

Leverandører af DanBred-grise lægger luft til sager om seksuel chikane i avlsselskabet, og der udtrykkes skepsis over for bestyrelsens håndtering.

Sexchikane i DanBred
Milliardkoncernen DanBred, som erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer ejer godt halvdelen af, står midt i en sag om topchefens krænkelser. Nu tager virksomhedens leverandører afstand. Foto: Nicolai Raastrup. Collage: Anders Vester Thykier.

Sagen om seksuel chikane i avlsselskabet DanBred vækker dyb bekymring blandt selskabets leverandører. Seksuel chikane skal ikke tolereres, lyder det klare budskab, og der udtrykkes skepsis over for bestyrelsens håndtering af sagen.

»Som leverandør til DanBred tager jeg stærkt afstand fra det, der er sket, hvis det virkelig er, som det bliver gengivet. Jeg er ked af situationen for DanBred og for pigerne og håber, at der hurtigst muligt bliver ryddet op på en ordentlig måde,« siger Paul Christiansen, der leverer avlsgrise til DanBred.

Seksuel chikane i Danbred
  • 18 mellemledere i avlsselskabet Danbred har klaget til bestyrelsen over grænseoverskridende adfærd hos selskabets adm. direktør, Thomas Muurmann Henriksen. Ifølge mellemlederne har Muurmann i årevis været nærgående over for kvindelige kolleger ved firmafester.
  • Tre kvinder, der føler sig forulempet af Thomas Muurmann, har klaget direkte til interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, som ejer halvdelen af Danbred.
  • Efter en intern undersøgelse konkluderer bestyrelsen, at flere kvinder har været udsat for upassende og krænkende adfærd fra direktørens side.
  • Bestyrelsen konkluderer også, at der er grundlag for alvorlig kritik af Thomas Muurmann, men at han kan fortsætte som direktør i selskabet. Landbrug & Fødevarer bakker op.
  • De seneste måneder har Danbreds finansdirektør, chefjurist og flere andre medarbejdere, heriblandt flere krænkede kvinder, forladt virksomheden.

Over for AgriWatch fastslår Claus Petersen, næstformand i Dansk Svineavl, som rummer en stribe grise-leverandører til DanBred, at foreningen er bekymret over sagen.

»Vi lægger pres på bestyrelsen ved at melde ud, at vi tager kraftigt afstand fra krænkelsessagen, og vi forventer, at bestyrelsen tager handling. Så må det være op til bestyrelsen at træffe de beslutninger, de ser nødvendige,« siger Claus Petersen til AgriWatch.

Hvis det, I skriver, er sandt, tager vi selvfølgelig dyb afstand fra det. Man skal ikke acceptere seksuelle krænkelser eller misbrug af dominerende stillinger.

Niels Rohrberg, adm. direktør i Dansk Svineavl

Finans kunne onsdag fortælle, at DanBreds adm. direktør, Thomas Muurmann Henriksen, i en række tilfælde har haft en seksuelt chikanerende adfærd over for unge, kvindelige kolleger i forbindelse med firmafester. Direktøren har bl.a. danset tæt med kvinderne og udsat dem for uønskede berøringer. Adfærden har været et omdiskuteret tema i virksomheden i flere år, og efter en ny episode i juni skrev 18 mellemledere et protestbrev til bestyrelsen.

Efter interviews med en række medarbejdere konkluderede bestyrelsen, anført af bestyrelsesformanden, den tidligere mangeårige topchef i landbrugsselskabet Danish Agro, Christian Junker, at der var »grundlag for alvorlig kritik« af Thomas Muurmanns adfærd, og at den »uacceptable adfærd« skal stoppe. Men også, at Muurmann kunne fortsætte i jobbet.

I breve til to krænkede kvinder anerkendte bestyrelsesformand Christian Junker desuden, at de havde været udsat for »upassende og krænkende adfærd« fra direktørens side.

Leverandørerne understreger, at de ikke kender detaljerne i sagen og derfor har svært ved at drage klare konklusioner. Men flere er skeptiske over for håndteringen af forløbet.

»Vi har en bestyrelse siddende i DanBred, som har ansvaret for det her og håndteringen deraf. Og vi har forventet, at de kunne finde ud af at håndtere sådan noget her. Vi kan desværre se, at det er ikke håndteret overhovedet,« siger Paul Christiansen.

Hvad mener du med det?

»Hvis det havde været håndteret, havde der været ro blandt medarbejderne, og man havde fundet en løsning i forhold til direktør. Og vi var ikke nået hertil,« siger Paul Christiansen.

Dansk Svineavl forventer nye meldinger fra DanBreds bestyrelse.

»Vi har en forventning om, at der kommer til at ske noget hurtigst muligt – gerne inden weekenden. Der må være en mere klar udmelding,« siger næstformand Claus Petersen, der udtaler sig på vegne af organisationen, da formand Bo Kibsdal også er bestyrelsesmedlem i Danbred, til AgriWatch.

Jeg kommer ikke til at gå ind i detaljer, men kan forsikre om, at vi i bestyrelsen har taget dette alvorligt

Christian Junker, bestyrelsesformand i Danbred

Det er onsdag ikke lykkedes at få en kommentar fra DanBreds bestyrelsesformand Christian Junker. Han har tidligere i en skriftlig kommentar oplyst, at »en kraftig advarsel til Danbreds direktør og i øvrigt en række konkrete tiltag for at skabe tryghed og tillid, var den rette respons«. Men formanden anerkender også, at »der er delte meninger om både sagen og håndteringen«.

»Jeg kommer ikke til at gå ind i detaljer, men kan forsikre om, at vi i bestyrelsen har taget dette alvorligt, gjort et grundigt arbejde og til slut truffet den konklusion, som vi ud fra en helhedsbetragtning har ment var den rette for DanBred og medarbejderne,« skriver Christian Junker.

Han pointerer, at bestyrelsen har besluttet at styrke DanBreds HR-funktion, gennemføre en arbejdspladsvurdering og indføre en whistleblowerordning - og at direktøren har fået en kraftig advarsel.

»Der er ingen tvivl om, at de berørte kvinder har oplevet en upassende adfærd, og vi tager skarpt afstand fra den opførsel, de har været udsat for,« skriver Christian Junker.

Ifølge en anden leverandør af Danbred-grise Charlotte Duus Christensen er der i leverandørkredsen et bredt ønske om, at sagen bliver tacklet rigtigt.

»Så sent i går havde vi et avlermøde, hvor alle vi avlere var til stede, og der var enighed om, at vi havde forventninger til, at bestyrelsen har vendt enhver ting i den her sag. Livet er sjældent sort-hvidt, men vi lægger selvfølgelig pres på i forhold til, at vi håber, bestyrelsen har taget den rigtige beslutning, og stiller selvfølgelig nogle kritiske spørgsmål,« siger Charlotte Duus Christensen.

Hun påpeger, at landbruget bygger på gamle værdier om bl.a. tillid og gennemsigtighed.

»Det er sindssygt vigtigt for os som leverandører, at arbejdsmiljøet er godt, og at de gamle værdier skal kunne ses også i en moderne organisation. Og vi er nogle, der har forventninger til, at bestyrelsen får det igennem,« siger hun.

Direktør Thomas Muurmann Henriksen har ikke besvaret Finans’ gentagne henvendelser om sagen.

Opdateret kl. 17.45 med kommentarer fra Claus Petersen fra Dansk Svineavl.

Læs også