Serier

Efter direktørens opsigelse: Landbrugsformand igangsætter ekstern undersøgelse

Formand for Landbrug & Fødevarer beklager i klare vendinger organisationens mangelfulde håndtering af sexisme i virksomheden DanBred.

Sexchikane i DanBred
Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer, finder det nu nødvendigt at få iværksat en ekstern undersøgelse af governance og arbejdskultur i interesseorganisationen. Foto: Niels Hougaard

Skandalesagen om sexisme i landbrugsvirksomheden DanBred tog mandag aften en hektisk drejning, da adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Arhnung, sagde op. Interesseorganisationens formand Søren Søndergaard ærgrer sig over både opsigelsen og sagen, og nu vil han have arbejdskulturen og ledelseshåndteringen i organisationen undersøgt til bunds.

»I forlængelse af Anne Arhnungs opsigelse har jeg bedt om, at der igangsættes en ekstern undersøgelse af governance og arbejdskultur i Landbrug & Fødevarer. Det er et ønske fra min side, at vi kommer til bunds i det her og tør se indad. Netop for at sikre, at vi bedst muligt forebygger og håndterer sager om grænseoverskridende adfærd, herunder sexisme og krænkelser,« siger Søren Søndergaard i en skriftlig kommentar.

Netop en ekstern undersøgelse er noget af det, som flere eksperter har efterspurgt, bl.a. i forbindelse med, at Finans har afdækket, hvordan et fjerde offer for seksuel chikane i datterselskabet DanBred fik et års ekstra løn – svarende til ca. 700.000 kroner - i en aftale med den daværende bestyrelsesformand Christian Junker.

Sexchikane i DanBred
  • 18 mellemledere i avlsselskabet DanBred klagede i juni til bestyrelsen over grænseoverskridende adfærd hos selskabets adm. direktør Thomas Muurmann Henriksen. Ifølge mellemlederne har Muurmann i flere år været nærgående over for kvindelige kolleger ved firmafester.
  • Efter en intern undersøgelse konkluderede bestyrelsen, at flere kvinder har været udsat for upassende og krænkende adfærd fra direktørens side. Bestyrelsen vurderer, at der er grundlag for alvorlig kritik af Thomas Muurmann, men at han kan fortsætte som direktør i selskabet.
  • Tre kvinder, der føler sig forulempet af Thomas Muurmann, klagede i juli direkte til interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, som ejer halvdelen af DanBred. Landbrug & Fødevarers adm. direktør, Anne Arhnung, svarer, at hun er enig i bestyrelsens håndtering.
  • Finans omtaler sagen onsdag d. 22. september. Samme dag meddeler Thomas Muurmann, at han trækker sig som adm. direktør i DanBred.
  • De seneste måneder har DanBreds finansdirektør, chefjurist og flere andre medarbejdere, heriblandt flere krænkede kvinder, forladt virksomheden.
  • 25. september oplyser Landbrug & Fødevarer, at hele bestyrelsen skiftes ud. 27. september indsættes en ny bestyrelse anført af Andreas Lundby.
  • Lobbyorganisationens tre store medlemmer, Danish Crown, Arla og DLG, har offentligt kritiseret Landbrug & Fødevarers håndtering af sagen.
  • Landbrug & Fødevarer har undskyldt for forløbet og betegnet det som en fejl, at der ikke blev gjort mere noget før.
  • 10. oktober kommer det frem, at et fjerde offer for seksuel chikane i DanBred havde fået en ekstra fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders løn - ca. 700.000 kr. - kort efter, at bestyrelsen havde besluttet at beholde Thomas Muurmann Henriksen som adm. direktør efter hans erkendte krænkelser.

Inden da havde en undersøgelse vist, at direktør Thomas Muurmann Henriksen havde krænket tre andre kvinder. Her besluttede man at beholde Thomas Muurmann på posten som direktør.

Landbrugsorganisationens top – med bl.a. Anne Arhnung og Søren Søndergaard – blev efterfølgende advaret om, at der lå en fjerde og mere alvorlig sag i datterselskabet DanBred, men det fik ikke dengang erhvervsorganisationen til at reagere offentligt.

Nu har Anne Arhnung så forladt sin post. Ifølge TV2 sker det som følge af uenighed med sin politisk valgte ledelse om, hvordan krænkelsessagerne skulle håndteres.

Søren Søndergaard udtrykker beklagelse, men også forståelse for, at topchef Anne Arhnung har valgt at sige sit job op som følge af håndteringen af sagen om sexchikane i datterselskabet DanBred.

Han understreger, at han på vegne af den samlede ledelse i Landbrug & Fødevarer har givet en uforbeholden undskyldning i sagen, som ifølge ham, skulle have været håndteret helt anderledes hos Landbrug & Fødevarer.

»Jeg ved, at både Anne og jeg var overraskede over den eksterne advokats konklusion, ligesom vi var uenige i DanBreds beslutning om at fastholde deres adm. direktør. På daværende tidspunkt havde vi i L&F desværre stirret os blinde på, at DanBred bestemte over DanBred,« lyder formandens kommentar.

Han udtaler yderligere:

»Vi har hverken ageret ordentligt eller rettidigt som hovedejer af DanBred. De beslutninger bærer vi et fælles ansvar for i Landbrug & Fødevarers ledelse, og man kan og skal forvente mere af os. Selvom det har været en svær tid for mange, så er det vigtigt at fastholde fokus på sagens kerne og de mennesker, vi har undskyldt til.«

Har du oplysninger om chikane i DanBred eller andre virksomheder, så kontakt journalist Jette Aagaard på mobil 20194185 / jette.aagaard@finans.dk eller journalist Nicolai Raastrup på 26105137 / nira@finans.dk.
Begge journalister kan også kontaktes via den krypterede app Signal på 20194185 eller 26105137.

Læs også
Top job