Erhverv

Millionbeløb overført før konkurs: Lars Windfeld og Jesper Ørskov stævnet af kurator

Over 300 investorer har sagsøgt den tidligere ledelse bag konkursramte Titus Olie og Gas for et trecifret millionbeløb. Konkursadvokat har nu også stævnet Titus-ledelsen.

Lars Windfeld, tidligere målmand og direktør i AGF, sad i bestyrelsen og var hovedaktionær i det konkursramte selskab Titus Olie og Gas. Foto: Bonnerup Claus/Ritzau Scanpix

AGF-legenden Lars Windfeld og AGF-næstformand Jesper Ørskov er under angreb fra efterhånden mange sider i sagen om konkursramte Titus Olie og Gas, hvor de to var en del af ledelsen.

Først blev politiet og Finanstilsynet inddraget i sagen på baggrund af henvendelser fra utilfredse investorer. For nylig valgte de utilfredse investorer, som der er samlet over 300 af i en forening, at stævne Windfeld og Ørskov for et trecifret millionbeløb.

Titus Energy Group
Lars Windfeld er eneejer og direktør i Titus Energy Group (nu Aarhus Energy Group), der har fungeret som største aktionær for nedenstående Titus-selskaber:
  • Titus Olie & Gas (under konkurs)
  • Titus Formuepleje (under konkurs)
  • Titus Partner (opløst efter konkurs)

Nu kan Finans fortælle, at kurator i konkursboet efter Titus Olie og Gas også har foretaget en stævning.

Af en ny redegørelse fra konkursboet fremgår det, at kurator Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun har stævnet Titus-ledelsen for pengeoverførsler op til konkursen.

Det er sket efter en undersøgelse af Titus Olie og Gas' bogføringsmateriale, herunder kontoudtog.

»På baggrund af disse undersøgelser har vi vurderet, at ledelsen har handlet ansvarspådragende ved ikke at sikre, at selskabets aktiver bestående af i hovedsagen indeståender på selskabets bankkonti blev fordelt i overensstemmelse med konkurslovens regler, men i stedet blev anvendt til at tilgodese koncernrelaterede selskaber og andre selskaber/samarbejdspartnere, hvor selskabets ledelse havde egne interesser,« står der i redegørelsen.

Ifølge Søren Christensen Volder handler det om 1,7 mio. kr., som blev overført fra Titus Olie og Gas op til konkursen i maj 2020 i strid med konkurslovens regler, mener han.

Pengene har kuratoren søgt tilbagebetalt fra Titus-ledelsen. Men dette har ledelsesmedlemmerne afvist.

Titus-formanden Jesper Ørskov, der udover at være næstformand i AGF også er advokat, er ikke det mindste nervøs for stævningerne mod ham.

»Jeg kan oplyse, at sagen for mit vedkommende er anmeldt til forsikringsselskabet, at der fra såvel Thomas Hansens (direktør i Titus Olie og Gas, red.), Lars Windfelds og mit forsikringsselskabs advokats side er nedlagt påstand om frifindelse, at jeg forud for konkursen alene har overført en selskabskapital til et selskab (Dansk WI Samling ApS) ejet af 78 eksterne investorer, og at jeg har fuld tillid til domstolenes behandling også af denne sag,« skriver han i en mail og forklarer, at han ikke har yderligere kommentarer.

Det er ikke lykkedes Finans at få en kommentar fra Lars Windfeld til stævningen fra kurator. Da Windfeld i september blev stævnet af de utilfredse investorer, forklarede han, at Titus blev drevet ærligt og redeligt, og at han pure kunne afvise enhver kritik.

»Det er klart, at jeg gerne havde været et søgsmål foruden. Både omkostningerne, tiden og energien, som vi kommer til at bruge på sagen, er - uanset udfald - enorme. Når det er sagt, ser jeg også frem til at blive renset for de meget grove beskyldninger, der er rettet mod min person,« skrev Lars Windfeld i en udtalelse.

Sådan fungerede investeringerne
  • Investorer skød sammen med Titus Formuepleje et beløb på typisk mellem 2 og 4 mio. kr. i et kapitalselskab
  • Det skete både gennem frie midler, pensionsmidler eller selskabsmidler
  • Derefter blev der lavet et amerikansk datterselskab, der investerede i en såkaldt working interest-andel
  • En working interest er et investeringsprodukt, der giver ejeren ret til en nettoandel af den indtjening, som indvinding af olie og naturgas i et afgrænset område i USA giver

De mange utilfredse investorer har tidligere fortalt, at de risikerer et tab i omegnen af 500 mio. kr. på deres investering i 60 amerikanske Titus-projekter, som ifølge investorerne viste sig at være værdiløse uden det lovede afkast.

De forhold, som investorerne mener både er strafbare og vil have Titus-ledelsen holdt ansvarlig for, ligger alle i perioden frem til 2020. Ifølge foreningen er der således ingen sammenhæng med den turbulens, der opstod på oliemarkedet som følge af coronakrisen.

Kollapset i olieprisen i 2020 er ellers fremhævet af Lars Windfeld som hovedårsagen til konkursen i Titus Olie og Gas.

Lars Windfeld har en fortid som mangeårig målmand og direktør i AGF.

Læs også
Top job