Erhverv

Forskning og udvikling er vejen til morgendagens erhvervssuccesser

Regeringen vil gøre forsknings- og udviklingsfradraget på 130 pct. permanent, hvilket Dansk Erhverv støtter.

Niels Bohr Instituttet i København. Arkivfoto: Valdemar Ren

I Danmark lever vi af at være dygtige. Og vores vigtigste ressource er vores kloge hoveder og hænder. Lige nu ser vi ind i en fremtid, hvor mange virksomheder rykker hurtigt. Vi ser ind i en ny tid, der kræver løsninger som robotter, kunstig intelligens og grøn omstilling. Det er altafgørende for, at vi kan sikre arbejdspladser, velfærd og fællesskab.

Det er også derfor, at regeringen vil gøre forsknings- og udviklingsfradraget på 130 pct. permanent, hvilket Dansk Erhverv støtter. Det skal indbyde til, at flere virksomheder vil og kan forske og innovere mere. Et forhøjet fradrag kan understøtte produktiviteten og understøtte nye, vellønnede arbejdspladser. Samtidig kan det være med til at understøtte, at flere virksomheder bliver i Danmark med deres udviklingsaktiviteter. Her er det vigtigt at huske, at velstand og velfærd går hånd i hånd.

De store, mellemstore og små virksomheder kan have forskellige behov, når det kommer til udvikling og forskning, ligesom der kan være variation mellem brancher. Hvor de forskningstunge virksomheder har behov for grundforskning på højeste, internationale niveau, kan andre virksomheder have behov for mere konkrete og jordnære forsknings- og udviklingsprojekter. Men fælles for alle virksomheder gælder, at forskning og udvikling kan være nødvendigt for at følge med den globale udvikling og fortsat være konkurrencedygtige.

For forskning er ikke kun noget, der fører til nye publikationer i videnskabelige tidsskrifter. Det er konkrete løsninger på konkrete problemstillinger. Hvis du f.eks. lukker øjnene og forestiller dig en produktionsvirksomhed for bare 20 år tilbage, er det nok ikke 3D-printere og digitale tvillinger eller andre automatiseringsformer, du ser for dig. Men billedet er et helt andet i dag. Det er det, fordi der bliver forsket i ny teknologi, som virksomhederne kan få en direkte gevinst af.

Det kan f.eks. være en robotarm, der kan optimere det manuelle arbejde, som produktionsfabrikken ellers skulle have flere medarbejdere til at bruge tid på. Det kan også være intelligent CO2-fangst, -anvendelse og –lagring, som ikke bare kan skabe vækst, men som også kan være del af vejen til vores klimamål. Og så kan det måske være fundamentet for det næste danske vindeventyr, som vi allerede har set det ved investeringerne i udviklingen af vindmølleteknologien.

Forskning og udvikling kan altså være løsningen på morgendagens udfordringer. Og det kan være vejen til morgendagens erhvervs- og eksportsuccesser. Samarbejdet mellem det offentlige og det private skal bane vejen dertil. For pengene til forskning er med til at skabe grundlaget for, at Danmark fortsat kan være et produktionsland med stolte, faglige traditioner og eksport i milliardklassen. Når den offentlige forskning spiller erhvervslivet gode. Og når virksomhederne selv forsker og udvikler. Det kan forsknings- og udviklingsfradraget styrke.

Læs også
Top job