Erhverv

Frygtet sygdom lukker slagteriernes fjerkræeksport

Der er igen udbrudt fugleinfluenza i Danmark. Dermed afskæres slagterierne fra eksport af fjerkræ til lande uden for EU. Regningen kan løbe op i flere hundrede mio. kr.

Danske slagterier afskæres nu fra at eksportere fjerkræ ud af EU til markeder i blandt andet Asien. Foto: Imaginechina via AP Images

Et udbrud af fugleinfluenza afskærer nu igen de danske fjerkræslagterier fra eksport ud af EU.

Udbruddet af den frygtede sygdom er konstateret i en besætning med 28.000 kalkuner nær Slagelse. Beredskabsstyrelsen rykker i morgen ud for at aflive hele besætningen for at hindre smitten i at sprede sig.

For de danske fjerkræslagterier er ulykken imidlertid allerede en realitet.

»Markederne udenfor EU lukker nu for dansk fjerkrækød og æg i minimum en måned,« oplyser Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef i Landbrug & Fødevarer, L&F.

Som hovedregel lukker eksportmarkederne for de danske fjerkræprodukter i 30 dage efter hvert udbrud af fugleinfluenza.

For et år siden blev der også konstateret udbrud af fugleinfluenza i en dansk fjerkræbesætning, og dette var blot det første af i alt 16 udbrud, som strakte sig helt frem til juli 2021. Konsekvensen var, at eksportmarkederne forblev lukket for dansk fjerkrækød i omkring ni måneder.

Udbruddene medførte, at knap 200.000 dyr blev aflivet, men for branchen var de økonomiske konsekvenser af eksportstoppet langt større.

En analyse fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet viser, at det langstrakte eksportforbud i alt kostede branchen omkring 200 mio. kr. i tab. Eksportmarkederne genåbnede for de danske varer 10. august, men allerede nu – mindre end tre måneder senere – bliver der igen lukket.

Håbet i branchen er, at udbruddet denne gang kan inddæmmes, så eksportstoppet bliver kortvarigt.

Jørgen Nyberg Larsen oplyser, at slagteriernes fjerkræeksport til lande uden for EU i vid udstrækning består af varer, der ikke er et marked for i EU. Dvs., at alternativet er at sende produkterne til destruktion og betale for det, i stedet for at få en indtægt på eksporten.

Resultatet er, at slagterierne får en lavere indtjening og sender regningen videre til landmændene i form af en lavere betaling for deres leverancer af kyllinger, kalkuner mm.

»Det er kun tre måneder siden, at Danmark blev erklæret fri for fugleinfluenza. Det er virkelig en mavepuster, at vi allerede nu står med et nyt udbrud, som igen vil lukke for eksporten ud af EU,« siger Martin Hjort Jensen, formand for L&F Fjerkræ.

Branchen er for tiden under stort økonomisk pres.

»De vedvarende udbrud af fugleinfluenza har reduceret afregningsprisen for fjerkrækød, og samtidig er vores omkostninger til foder, energi og alt muligt andet steget eksplosivt. Det er et fuldstændigt mysterium, hvordan fugleinfluenzaen kommer ind i vores stalde. Vi har et så højt sikkerhedsniveau, at mange anser os for at være hysteriske. Alligevel går det galt. Det er virkelig frustrerende,« siger Martin Hjort Jensen.

Han tror og håber dog fortsat, at der er en lys fremtid for branchen.

»Salget af lyst kød stiger på verdensplan, og det er en kødtype, der passer perfekt ind i klimadagsordnen og den stigende interesse for sundhed.«

Læs også
Top job