Erhverv

Erhvervslivet retter skarp kritik mod eksperters anbefalinger: De skaber fornyet usikkerhed om vilkår ved generationsskifte

Regeringens ekspertudvalg har opgivet at levere et bud på nye regler, der kan sikre virksomhedsejere gennemsigtighed omkring værdifastsættelsen forud for et generationsskifte. Det vækker stor opstandelse i erhvervslivet og kritik fra et af gruppens medlemmer, partner i Bech-Bruun Michael Serup.

Bent Jensen ejer industrivirksomheden Linak og allerede overdraget størstedelen af selskabet til sine døtre. Foto: Finn Frandsen Erling Daell er anden generation i Harald Nyborg, som står bag byggemarkederne Jem & Fix og Harald Nyborg.

En ekspertgruppe skulle have brugt det seneste halvandet år på at »sikre forudberegnelighed og gennemsigtighed« ved værdiansættelsen i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder.

Men missionen er mislykkedes. Sådan lyder det fra flere sider, efter at en rapport om sagen blev offentliggjort tirsdag.

Ekspertgruppens medlemmer
Ekspertgruppen er nedsat med fire eksterne medlemmer samt deltagere fra Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Ekspertgruppens eksterne medlemmer er følgende:
 • Michael Møller, professor ved CBS (formand)
 • Hanne Søgaard Hansen, advokat i advokatfirmaet Plesner og 30 års erfaring fra Skatteministeriet.
 • Troels Kjølby Nielsen, partner i revisionshuset PwC og tidligere chef for Skattestyrelsens værdiansættelsesgruppe.
 • Michael Serup, advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han rådgiver om generationsskifte af familieejede virksomheder og formuer.

Der bliver skudt med skarpt mod rapportens konklusioner fra både erhvervsorganisationer, virksomhedsejere og ikke mindst fra Michael Serup, som er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun. Han var en del af ekspertgruppen, men stærkt uenig med flertallet.

»Jeg er stærkt bekymret. Jeg har en voldsom frygt for, at det er et stort tilbageskridt. Vi kan havne et meget dårligere sted end udgangspunktet, fordi denne rapport åbner endnu mere op for Skats frie skøn. Det er en rapport, hvor ekspertgruppens flertal faktisk ikke svarer på opgaven, men i stedet fortæller, hvorfor man personligt synes, at opgaven er forkert formuleret,« siger Michael Serup.

Dermed henviser Michael Serup til, at ekspertgruppens flertal har vurderet, at det slet ikke giver mening at indføre helt faste skematiske regler for værdiansættelsen, når en familievirksomhed skal overdrages til næste generation. Det vil nemlig føre til en undervurdering af en reel handelsværdi af virksomheder »i betydelig grad,« som der står i rapporten.

»De nuværende cirkulærer undervurderer handelsværdien med 67 pct., både når der sammenlignes med faktiske handler med unoterede europæiske virksomheder og med konkrete gavesager,« lyder det i rapporten.

Værdiansættelse af virksomhederne
 • Hvad er en familieejet virksomhed værd, og hvad kan den generationsskiftes til? Frem til 2015 var svaret let. Virksomhederne blev værdiansat til den såkaldte formueskattekurs, og den betalte næste generation arveafgift af.
 • Formueskattekursen viste sig dog i flere tilfælde at være helt ude af trit med virksomhedernes handelsværdi, og den blev derfor afskaffet som værdiansættelsesmetode.
 • Siden er værdiansættelsen sket efter et cirkulære eller i de mere komplicerede tilfælde efter mere komplicerede metoder i en vejledning fra Skattestyrelsen.
 • I forbindelse med forhøjelsen af generationsskifteafgiften krævede både De Radikale og erhvervslivet et retskrav på værdiansættelsen, så virksomhederne kan få sikkerhed for, hvad de kan generationsskiftes til.
 • Det krav endte De Radikale endt med at give køb på i finanslovsforhandlingerne.
 • Til gengæld skulle et ekspertudvalg komme med en ny model for værdiansættelsen, og det arbejdet blev overrakt til skatteminister Morten Bødskov onsdag.
 • En ny model må dog ikke ændre ved, at forhøjelsen af afgiften giver et øget provenu til statskassen på godt 1 mia. kr.

Ekspertgruppen blev nedsat på opfordring af regeringen i forlængelse af aftalen om finansloven for 2020, hvor skatten i forbindelse med generationsskifte blev hævet fra 6 til 15 pct. Hensigten med at få udarbejdet en skematisk model var at skabe større tryghed og sikkerhed for virksomhedsejerne, så de kender skattebetingelserne ved et forestående generationsskifte.

I stedet bliver det muligt at basere værdien af virksomheden på skøn, som grundlæggende er antagelser om fremtiden.

Der er ingen, der kommer til at lave generationsskifte, hvis dette bliver til noget. Det kan ikke være rigtigt, at en bondemand ikke kan ikke lave et generationsskifte, uden han skal sælge jord.

Bent Jensen, adm. direktør i Linak

»Enhver, der har praktisk indsigt i området, kan ikke undgå at blive bekymret for, at hvis flertallets anbefaling bliver gennemført, bliver det en udvidelse af antallet af skønsager. Det skaber forøget usikkerhed for alle for, at ingen ved, hvem der ryger i skønsfælden. Den vilkårlighed og retsusikkerhed, der ligger i usikkerheden for fejlskøn, er jeg meget bekymret for,« siger Michael Serup.

Nyheden om større usikkerhed omkring værdiansættelser og dermed skatteregningen falder heller ikke i god jord hos virksomhedsejere, som i forvejen er stærkt kritiske over for skattesatsen i forbindelse med generationsskifte.

Adm. direktør i industrivirksomhed Linak Bent Jensen er en af dem, der ofte har ytret sin utilfredshed på området, og han er heller ikke imponeret over rapporten, som der nu skal tages politisk stilling til.

»Der er ingen, der kommer til at lave generationsskifte, hvis dette bliver til noget. Det kan ikke være rigtigt, at en bondemand ikke kan ikke lave et generationsskifte, uden han skal sælge jord,« siger Bent Jensen.

Han mener, at kombinationen af en skat på 15 pct. og et usikkert grundlag i relation til værdiansættelsen er en giftig cocktail med potentielt store konsekvenser for virksomhederne og dansk erhvervsliv.

»Så er du nødt til at sælge, og så er det jo langtfra sikkert, at virksomheden bliver på danske hænder. Det er ikke den måde, man bevarer virksomheder i Danmark. Det er skidt for Danmark, hvis det kommer igennem,« lyder det fra Bent Jensen, som selv har overdraget to tredjedele af virksomheden til sine døtre.

Også Erling Daell, som er anden generation i Harald Nyborg-koncernen, er kritisk over for tilgangen til værdiansættelse og beskatning i forbindelse med generationsskifte. Han mener, at »det er slemt nok i forvejen.«

»Umiddelbart lyder det, som om man binder kommende generationer på hænder og fødder. I et internationalt perspektiv er de nuværende regler i forvejen vanvittige. Konsekvensen bliver, at der bliver solgt ud, og det vil nok være udenlandske investorer, der vil gå ind og opkøbe de danske virksomheder,« siger han.

Erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri er enige om, at ekspertgruppens anbefalinger er stort set ubrugelige.

Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i Dansk Industri, mener, at ekspertgruppen er »dumpet« i forhold til at få udarbejdet en skematisk metode, der kunne bruges til at fastsætte skatteværdien af selskaber.

Dansk Industri mener også, at det i forvejen går for hårdt ud over virksomhederne ved generationsskifte.

»Men før vi overhovedet kan starte den diskussion, må vi alle sammen kunne blive enige om, at man som virksomhed må have krav på, at man på forhånd kan beregne, hvad skattebyrden vil være, inden man foretager et generationsskifte,« siger Jacob Bræstrup.

»Når det er så hårdt et slag for virksomhederne at skulle gennemføre generationsskifte, så er det netop ekstra vigtigt, at man på forhånd ved, hvor stor skattebyrden bliver. Ellers kan man ikke finde ud af, om generationsskifte er det rigtige,« lyder det videre.

Fra Dansk Erhverv lyder samme toner fra skattepolitisk chef Jacob Ravn.

»Dette med at skabe forudsigelighed og have en skematisk model er helt afgørende. Udvalget havde fået stillet den opgave, at der skulle komme en skematisk model, og det er de fejlet på. Det skaber kæmpestor retsusikkerhed.«

Skatteministeriet skal nu se nærmere på ekspertgruppens anbefalinger med henblik på at vurdere de økonomiske og lovgivningsmæssige konsekvenser forud for de politiske forhandlinger, forklarer skatteminister Morten Bødskov.

»Det er vigtigt, at vi skaber gennemsigtighed og forudsigelighed for virksomhederne i forbindelse med generationsskifte. Nu ser jeg frem til at læse rapporten og dykke ned i deres anbefalinger sammen med partierne bag finansloven for 2020,« siger skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Det har ikke være muligt for Finans at få en kommentar fra udvalgets formand, Michael Møller, til sagen.

Læs også
Top job