Erhverv

Fødekæden af advokater med møderet for højere instanser risikerer at knække

Familieadvokater råber vagt i gevær, og lige nu er en arbejdsgruppe under Advokatsamfundet i gang med at se på, hvordan flere kan få billet til de øverste lag ved domstolene. I Lyngby kæmper selvstændig advokat med at få prøvesager i tide.

"Det er vigtigt for os at gøre noget nu, inden vi står med et brændende skib," siger Nikolaj Linneballe, formand for Advokatrådets procesudvalg. Foto: Morten Holtum

Fødekæden af advokater med møderet for landsret kan være i fare, og der kan på sigt mangle folk til at føre sager ved de øverste instanser i retssystemet.

Advokater råber vagt i gevær, og derfor er en arbejdsgruppe under Advokatsamfundet lige nu i gang med at se på, hvordan man kan få flere igennem nåleøjet...

Læs også
Top job