Erhverv

Derfor gik Kenneth Schwartz Thomsen personligt konkurs

Ejendomsspekulanten Kenneth Schwartz Thomsen blev for nylig erklæret personlig konkurs. Finans har fået indsigt i retsdokumenterne, der viser en trecifret milliongæld til det offentlige af manglende skattebetalinger og børnebidrag, der går helt tilbage til 2007.

Kenneth Schwartz Thomsen på vej ud af Sø- og Handelsretten efter sin konkurs i september 2008. Foto: Jeppe Carlsen

Danmarks måske mest berømte og berygtede ejendomsspekulant, Kenneth Schwartz Thomsen, der var én af hovedrollehaverne i finanskrisen herhjemme, blev for knap to uger siden erklæret personlig konkurs.

Nu har Finans fået indsigt i retsdokumenterne, der kortlægger ejendomsspekulantens kolossale milliongæld.

Om Kenneth Schwartz Thomsen
  • Kenneth Schwartz Thomsen er berygtet for sin medvirken til finanskrisen i 2007.
  • Dengang spekulerede Kenneth Schwartz Thomsen i ejendomme, og på sit højdepunkt herskede han over værdier for mere end 3 mia. kr. Her var gælden dog også enorm. For eksempel havde Roskilde Bank lånt ham ca. 900 mio. kr.
  • Da finanskrisen ramte, var Kenneth Schwartz Thomsens kæmpegæld medvirkende til, at Roskilde Bank kollapse. Det efterlod aktionærer med enorme tab.
  • Siden har Kenneth Schwartz Thomsen startet og gået konkurs med flere selskaber og blev desuden i 2016 idømt to års betinget fængsel og en bøde på 6,6 mio. kr. i Østre Landsret for skattesvindel.
  • Han er gået personlig konkurs to gange. Først i 2008 og nu i november 2021.

Kenneth Schwartz Thomsen er først og fremmest blevet stævnet af Gældsstyrelsen - det vil sige det offentlige. Dermed fremgår kun hans gæld til det offentlige i denne sag og ikke bøden på 565 mio. kr., han blev pålagt at betale i februar i år for sin medvirken til krakket af Roskilde Bank under finanskrisen i 2007.

Det oplyser kurator Catrine Wollenberg Zittan fra Kammeradvokaten.

Kenneth Schwartz Thomsens samlede gæld til det offentlige er opgjort til 268 mio. kr. Det fremgår af konkursbegæringen.

Gælden udgøres af en blanding af manglende skattebetalinger og børnebidrag, misligholdt SU-lån, samt sagsomkostninger og bøder til politiet. Dertil kommer renter og gebyrer.

Den største gældspost er manglende skattebetalinger, som går helt tilbage til 2007 og udgør i alt over 112 mio. kr.

Dernæst kommer renter og gebyrer på ca. 100 mio. kr. samt en ubetalt registreringsafgift af motorkøretøjer fra 2009 på 27 mio. kr.

Derudover har Kenneth Schwartz Thomsen manglende betaling af børnebidrag i perioden februar 2018 til og med april 2019, der samlet løber op i 14.000 kr.

Mødte ikke op i retten
  • Parterne var indkaldt til retsmøde onsdag d. 17. november klokken 10.00.
  • Kl. 08.54 modtager retten en mail fra skyldner (Kenneth Schwartz Thomsen) om, at han er syg og ikke i stand til at møde.
  • Kl. 08.54 meddeler retten skyldner, at han skal fremsende en lægeerklæring senest kl. 10.00.
  • Kl. 10.05 konstaterer retten, at der ikke er modtaget en lægeerklæring, og at skyldner ikke er mødt.
  • Det bestemmes herefter, at behandlingen af konkursbegæringen fremmes.

Af retsbogen fremgår det, at Gældsstyrelsen har udtrykt, at den har »en væsentlig individuel interesse i, at Kenneth Schwartz Thomsen tages under konkursbehandling.«

Kammeradvokaten skriver i konkursbegæringen, at den personlige konkurs var nødvendig, da det skyldige beløb trods gentagne henvendelser ikke er betalt - og at det må antages, at skyldneren ikke er i stand til at betale.

Kenneth Schwartz Thomsen blev erklæret personlig konkurs d. 17. november 2021 kl. 10.24 ved Skifteretten i Svendborg. Han var ikke selv til stede i retten, da han meldte sig syg en time før starttidspunktet på retssagen. Da han ikke kunne fremvise en lægeerklæring, blev dommen afsagt uden hans tilstedeværelse.

Finans har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Kenneth Schwartz Thomsen, men han har ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Hans beskikkede advokat i ovenstående retssag, advokat Michael Vestergaard ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Læs også
Top job