Erhverv

3.000 udbrud i Danmarks naboland: Svinepest spreder sig med alarmerende hast

Svinepesten fortsætter med at sprede sig med alarmerende hast i Tyskland, som i år har haft mere end 3.000 udbrud af den frygtede sygdom.

Svinepesten spreder sig med foruroligende hast i Europa. Nye opgørelser fra EU viser, at der i 2021 foreløbig har været mere end 14.000 udbrud af den frygtede sygdom.

Antallet af udbrud er dermed steget til det i særklasse højeste niveau nogensinde.

Set med danske øjne er det endnu mere bekymrende, at den hastigste spredning netop nu sker i nabolandet Tyskland. Nye opgørelser fra de tyske veterinærmyndigheder viser, at der de seneste uger er konstateret flere hundrede udbrud i landets store bestande af vildsvin. Det totale antal af udbrud i 2021 i Tyskland er dermed vokset til 3.030.

Afrikansk svinepest
  • Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom.
  • Svinepest kan ikke smitte mennesker.
  • Sygdommen medfører meget høj dødelighed i de ramte svinebesætninger.
  • Det er endnu ikke muligt at vaccinere mod sygdommen.
  • Virus kan overleve i kødprodukter og dermed spredes med madrester, som ædes af dyr.
  • Virus kan også spredes med gødning på eksempelvis lastbiler eller i forbindelse med handel med grise, der er smittede, men endnu ikke viser tegn på sygdommen.
  • Virus spredes også via vildsvin, som kan smitte hinanden eller blive syge, hvis de æder inficerede madrester.
  • Lande, der rammes af svinepest, afskæres straks fra en række eksportmarkeder.
  • Sygdommen er udbredt i lande som Rusland, Kina, Polen, Slovakiet, Rumænien, Tyskland, Ungarn og de baltiske lande.
  • Der har aldrig været udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

Svinepesten har længe været udbredt i Rusland og Hviderusland og spredte sig i 2014 ind i de baltiske lande og Polen. De følgende år spredte sygdommen sig mod syd og vest, og der blev konstateret tusindvis af udbrud i både svinebesætninger og i bestandene af vildsvin.

I september 2020 blev sygdommen første gang konstateret i Tyskland, da der blev fundet smittede vildsvin i den østligste del af landet. Det så længe ud til, at de tyske myndigheder med hegn kunne inddæmme smitten i et bredt bælte langs grænsen til Polen.

Det håb er nu definitivt opgivet. Den seneste tid er der fundet smittede vildsvin langt vest og syd for Berlin. De vestligste fund har været blot 90 km. fra Lübeck, og de seneste dage har sygdommen spredt sig hastigt længere sydpå omkring Dresden.

I dansk landbrug følges udviklingen med stor bekymring. Erhvervet og de danske veterinærmyndigheder har i årevis arbejdet intenst på at forebygge udbrud af svinepest i Danmark. Langs grænsen til Tyskland er der opført et hegn, som skal forhindre smittede vildsvin i at trænge ind i landet. Samtidig er den vildtlevende bestand af danske vildsvin decimeret og muligvis helt udryddet efter en intens indsats fra jægerne.

Der er imidlertid andre smitteveje – herunder inficeret, henkastet madaffald, der spises af grise. Desuden er grænsehegnet ingen garanti, da vildsvin er udmærkede svømmere.

Et udbrud af svinepest i Danmark vil betyde et omgående stop for slagteriernes eksport af svinekød ud af EU til markeder som Kina, Japan og Sydkorea. Enorme mængder dansk svinekød vil derfor skulle omdirigeres til nærmarkederne i EU, som i forvejen er præget af overudbud og stort prispres, fordi de tyske slagterier allerede er blevet afskåret fra eksport. På bundlinjen vil der blive tale om milliardtab for de danske landmænd.

Læs også
Top job