Erhverv

2030-mål er overhalet med flere længder: Grønne importbiler sætter turbo på skiftet fra en sort til en grøn bilpark

Brugte eldrevne biler strømmer til Danmark fra udlandet i et omfang, så sidste års mål om 775.000 grønne biler på vejene i 2030 ventes at blive nået på den halve tid.

Hver fjerde eldrevne bil, som er blevet indregistreret i 2021, er en brugt importbil, viser nye tal. Foto: Valdemar Ren.

Sidste års grønne bilafgifter har sat så meget fart på salget af eldrevne biler, at aktører i bilbranchen forventer, at målet om mindst 775.000 grønne biler på vejene nås allerede i 2025 – fem år før tid.

Udvikling i grøn bilpark

1. I 2021 ventes der at blive importeret omkring 30.000 brugte eldrevne biler stigende til fremover 50.000-70.000 biler med 2022 som et overgangsår.

2. I oktober og november har salget af spritnye eldrevne biler ligget på tæt ved halvdelen af det samlede nysalg af personbiler. Med afsæt i et årligt salg på ca. 200.000 nye personbiler ventes det at betyde, at der kommer plader på 100.000 spritnye eldrevne biler hvert år frem mod 2026.

3. Endelig er forventningen, at der med udgangen af 2021 ventes at køre 140.000 grønne biler rundt på vejene.

4. Indregistrering af eldrevne biler i alt:

 • 2022: 130.000-150.000 styk
 • 2023: 150.000-170.000 styk
 • 2024: 150.000-170.000 styk
 • 2025: 150.000-170.000 styk

I alt 720.000-800.000 eldrevne biler.

Kilde: Bilbasen

En del af forklaringen er, at der er kommet fart på nysalget af eldrevne biler. Men jokeren bag udviklingen er især en uventet strøm af brugte importbiler. I 2019 blev der indregistreret godt 1.800 eldrevne importbiler. I de første 11 måneder af 2021 er tallet vokset til 18.491.

»Alene i 2021 bliver der importeret omkring 30.000 eldrevne biler. Vi vurderer, at den tendens vil fortsætte i årene frem, så importen af lav-emissionsbiler vil nå 50.000-70.000 biler om året. Derfor skubber de brugte biler bag på den grønne omstilling,« siger Jan Lang, kommunikationschef i Bilbasen ejet af Schibsted.

Det er givetvis kommet bag på både politikere og bilimportører, at der bliver parallelimporteret så mange eldrevne biler.

Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM

Importen kombineret med et rekordsalg af spritnye elbiler og plug-in hybridbiler betyder, at den grønne bilpark i år ventes at vokse med 90.000 personbiler, hvilket er historisk rekord.

Men det er kun første skridt, mener bileksperten.En ny undersøgelse viser, at 52 pct. af danskerne i dag forventer at eje en grøn bil i 2025, og det skaber ifølge Jan Lang grobund for en forventning om en markant tilgang af grønne biler frem mod 2026.

I FDM forventer forbrugerøkonom Ilyas Dogru da også, at importen af brugte eldrevne biler vil fortsætte.

»Det er givetvis kommet bag på både politikere og bilimportører, at der bliver parallelimporteret så mange eldrevne biler,« siger Ilyas Dogru.

Elbilforeningen peger på, at situationen bør få politikerne til at droppe afgiftsrabatten til de populære plug-in hybridbiler, der har sat elbilerne til vægs.

Grønne bilafgifter
 • Regeringen præsenterede den 4. december 2020 en aftale om grønne bilafgifter
 • Aftalen har som hovedmål at sikre mindst 775.000 el- og plug-in-hybridbiler på vejene i 2030.
 • Aftalen betyder, at eldrevne biler vil være omfattet af lempeligere afgifter end fossildrevne biler.
 • Udgangspunktet for aftalen er, at der fra 2021 skal betales mere i registreringsafgift for benzin- og dieselbiler. Det samme skal der for hybridbiler.
 • Samtidig skrues der op for udligningsafgiften, der alene er pålagt dieselbiler, ligesom ejerafgiften stiger fra 2022-2026 med i alt 36,9 pct.
 • Stigningen i udlignings- og ejerafgifterne vil frem mod 2030 koste bilejerne - først og fremmest ejere af diesel- og benzinbiler - ekstra 12,2 mia. kr. i forhold til 2020-regningen.
 • Samlet flytter aftalen om grønne bilafgifter rundt på afgifter for 17,7 mia. kr.
 • Socialdemokratiet har indgået aftalen sammen med De Radikale, SF og EL.
Kilde: Aftale om grønne bilafgifter.

»Hvis vi fortsætter som nu, viser kurven, at vi når 1,5 mio. grønne biler i 2030. Derfor bør man tage plug-in hybridbiler ud af den grønne ligning,« siger formand Christian Nolsøe Nielsen og tilføjer, at selv uden plug-in hybridbiler peger udviklingen mod 750.000 rene elbiler på vejene i 2030.

Skatteminister Morten Bødskov glæder sig over, at de grønne bilafgifter, der frem mod 2030 sikrer eldrevne biler afgiftsrabatter for op mod 17,7 mia. kr., har sat turbo på salget af grønne biler.

»Det er gode nyheder, og der er ingen tvivl om, at det lige nu går hurtigere med den grønne omstilling på de danske veje, end vi selv forudsagde for et år siden,« skriver ministeren i en e-mail til Finans.

Alligevel holder Morten Bødskov fast i, at de grønne bilafgifter skal følge den lagte kurs til 2025, hvor forligspartierne vil se på, om der er behov for at justere på aftalen.

Læs også
Top job