Erhverv

Nye 2021-tal fra Energinet: Andelen af sort strøm i stikkontakten voksede

Finans Fakta: Et vindfattigt 2021 betød en øget CO2-udledning fra det danske elforbrug. Når det f.eks. ikke blæser, kommer den forbrugte el nemlig fra udlandet.

Solcelleanlæg, vindmøller og grøn biomasse dækkede 64 pct. af det danske elforbrug i 2021. Alligevel voksede CO2-udledningen pr. kilowatt-time (kWh) med 14 pct. Foto: Jens Dresling.

Elsektorens bidrag i kampen mod den globale opvarmning går den forkerte vej.

En ny opgørelse fra Energinet viser, at mens der i 2020 blev udledt 122 gram CO2 for hver forbrugt kilowatt-time (kWh), voksede tallet sidste år til 139 gram - en stigning på 14 pct.

Stigningen kommer, selv om produktionen af el fra sol, vind og afbrænding af biomasse ifølge Energistyrelsen stod for 68 pct. af Danmarks elproduktion i 2020, og siden er der opsat yderligere vindmøller og solcelleanlæg.

Problemet er bare, at den grønne el fra vindmøller og solcelleanlæg er et øjebliksprodukt.

Derfor hjælper den grønne el ikke nødvendigvis danske elkunder, hvis de tænder på stikkontakten på et tidspunkt, hvor den forbrugte el kommer fra udlandet, eller hvor kul- og gasfyrede kraft- og fjernvarmeværker har skruet op for produktionen for at dække elforbruget i vind- og solfattige perioder.

Og det var ifølge statslige Energinet netop, hvad der sidste år ramte det danske elmarked, hvor sol, vind og biobrændsler blot dækkede 64 pct. af elforbruget.

»2021 var et usædvanligt vindfattigt år, så andre energikilder producerede mere – også de kraftværker, der kører på f.eks. kul,« udtaler Niels Ejnar Helstrup Jensen, senioringeniør i Energinet, i en kommentar til den stigende CO2-udledning fra elforbruget.

EU-lande skal hvert år lave en såkaldt miljødeklaration, der viser brugen af energikilder og den affødte CO2-udledning for årets elforbrug.

Opgørelsen viser, at trods den grønne omstilling stod afbrænding af olie, kul og naturgas for 17 pct. af elforbruget, mens sol, vind, vand (fra især Norge og Sverige) og biobrændsler dækkede 76 pct. af forbruget.

Resten af elforbruget blev dækket ved afbrænding af affald, ligesom atomkraft bidrog ved at dække 2 pct. af det samlede elforbrug.

Med et forventet bruttoforbrug på 31,7 mia. kWh i Danmark i 2021 betyder den stigende CO2-udledning, at elforbruget sendte i alt 4,4 mio. tons CO2 ud i atmosfæren. Til sammenligning lå udledningen for fem år siden på 11,1 mio. tons.

Læs også
Top job