Erhverv

Staten udskriver ekstraregning til 152.025 husstande med gasfyr

Ekstraregning på op til mere end 4.000 kr. årligt til husejere i 26 danske kommuner.

Husejere med gasfyr i 29 danske kommuner får udskrevet ekstraregning på flere tusinde kr. årligt af staten i forhold til gasfyrede husstande i landets øvrige kommuner. Regningerne udskrives af det nationale gasdistributionsselskab Evida, der siden starten af sidste år har været ejet af Finansministeriet.

»Evida er en fusion af de selskaber, som hidtil har ejet og drevet det ledningsnet, der transporterer gassen rundt i Danmark. Landet er derfor historisk inddelt i tre områder, hvor taksten for transport af gassen er forskellig, men Evida arbejder henimod, at taksterne på sigt bliver harmoniseret,« siger strategi- og udviklingschef Peter Kristensen fra Evida.

Gaskunderne kan frit vælge blandt gasleverandører, men transporten af gassen står Evida for, da Evida ejer rørene.

»Transport af gas er kritisk infrastruktur, og derfor er det klogt, at vi har ét samlet statsligt selskab, der står for det,« lyder det fra Socialdemokratiets energiordfører, Anne Paulin, som forklarer, at da det blev besluttet at samle gasdistributionen i ét selskab, var det en forudsætning, at der kunne opkræves differentierede tariffer i en overgangsperiode.

»Vi har en forventning om, at det ophører i 2024,« siger Anne Paulin.

For et ældre større hus i Holbæk og 20 andre kommuner ender det i en årlig ekstraregning på op mod 4.800 kr. i forhold til gasfyrede huse i de 53 kommuner med den billigste takst.

Venstres energiordfører, Carsten Kissmeyer, kan sagtens følge, at der er tale om store prisforskelle, men også han peger på den historiske forklaring. Nemlig at man nogle steder i landet har været hurtigere til at afdrage på infrastrukturen, der transporterer gassen, end andre steder i landet - og dermed afdraget en større del før distributionen blev samlet i ét selskab.

»Nogen har afdraget deres gasledninger, mens andre ikke har. Hvis det er forklaringen på prisforskellen, så er det fair,« siger Carsten Kissmeyer.

De Konservatives energiordfører, Katarina Ammitzbøll, ønsker større fokus på de gaskunder, der i øjeblikket har svært ved at betale deres stigende varmeregning.

»For os er det vigtigt, at vi gør mere for at komme de varmekunder til hjælp, det lige nu oplever højere gaspriser. Det er helt akut, siger Katarina Ammitzbøll.

Hun mener, at der er en urimeligt kontrast imellem, at regeringen med den ene hånd har smidt »blot« 100 mio. kr. i det, hun kalder helikopterpenge, til at hjælpe pensionister og kontanthjælpsmodtagere med varmeregningen i forhold til, at de høje energipriser har medført besparelser på mere end 2 mia. kr. på tilskud til vedvarende energi.

Læs også
Top job