Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

KMD-topchef i modangreb efter fyreseddel: Kræver erstatning af ATP

I KMD modtages fyresedlen fra ATP og det medfølgende krav på et større trecifret millionbeløb med vantro. Topchef Eva Berneke har netop udsendt et brev til landets borgmestre og kommunaldirektører, hvori hun beskylder ATP for at være hovedansvarlig for forsinkelserne.

Kunder i krig med KMD
KMD-topchef Eva Berneke varsler modangreb på ATP, som kan se frem til et erstatningskrav efter at have fyret it-giganten fra arbejdet med et stærkt forsinket pensionssystem. Foto: Nikolaj Svennevig.

KMD’s topchef, Eva Berneke, går nu til modangreb på pensionsgiganten ATP. KMD vil kræve erstatning fra ATP, efter at pensionsgiganten tirsdag valgte at fyre KMD fra opgaven med at udvikle et nyt pensionssystem til landets 1,3 millioner folke- og førtidspensionister.

Den usædvanlige udmelding sker i et brev, som KMD-topchefen har rundsendt til landets borgmestre og kommunaldirektører i kølvandet på fyresedlen fra ATP, som samtidig har krævet et større trecifret millionbeløb i kompensation. Men Eva Berneke mener slet ikke, at ATP har ret til at fyre KMD.

»Da ATP ophæver aftalen, agter KMD at nedlægge et selvstændigt erstatningskrav over for ATP til dækning af KMD’s tab,« lyder det i brevet, som Finans er i besiddelse af.

Dermed har sagen om KMD’s stærkt forsinkede leverancer af it-systemer til landets offentlige myndigheder taget endnu en spektakulær drejning, og ATP og KMD er efter måneders frugtesløse forhandlinger på vej ind i åben juridisk krig om ansvaret for hele miseren.

»Vi skal ikke lægge skjul på, at vi er meget overraskede over udviklingen i sagen. Det er vores overbevisning, at ATP’s handling vil forsinke det samlede monopolbrud og fordyre hele projektet til skade for landets kommuner,« skriver Eva Berneke, der ikke har ønsket at stille op til et interview om sagen.

Vi indleder nu en voldgiftssag og her vil vores krav lyde på et større trecifret millionbeløb, som er det tab, kommunerne og dermed skatteyderne i sidste ende risikerer at skulle betale.

Frank Jensen, bestyrelsesformand i Udbetaling Danmark og overborgmester i Københavns Kommune (S)

Hun står som topchef i KMD midt i et voldsomt stormvejr, hvor en stribe storkunder har rettet offentlige angreb mod hende og it-giganten.

KMD's kendte møgsager
  • KMD er blevet stævnet af Skatteministeriet i den såkaldte EFI-sag med et erstatningskrav på ca. 700 mio. kr. EFI-systemet skulle automatisere gældsinddrivelse fra borgerne, men fejl på fejl har resulteret i milliardtab for statskassen.
  • ATP har fyret KMD fra opgaven med at bygge et nyt pensionssystem, som skal udbetale pension til landets 1,3 millioner førtids- og folkepensionister. ATP kræver samtidig et større trecifret millionbeløb i kompensation fra KMD.
  • Kommunernes it-fællesskab Kombit har skarpt kritiseret KMD på grund af forsinkelserne af de såkaldte støttesystemer. Parterne har indgået et forlig, hvor KMD betaler 100 mio. kr. i bod, forlænger den såkaldte transitionsaftale og sikrer en ny incitamentsstruktur, hvor KMD kommer til at bøde, hvis ikke støttesystemerne leveres i oktober 2017.
  • Endelig har en række kommuner offentlig udtalt, at de ikke ønsker at samarbejde med KMD fremadrettet på grund af problemer med de it-systemer, som KMD leverer individuelt til kommunerne uden om it-fællesskabet Kombit.

Skatteministeriet har sagsøgt KMD for knap 700 mio. kr. som erstatning for Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI, der trods milliardinvesteringer aldrig kom til at virke. Samtidig har KL-formand Martin Damm (V) ved flere lejligheder langet hårdt ud efter it-giganten for at forsøge at tømme skatteborgernes lommer for millioner af kroner ved bevidst at forsinke et it-projekt, som er hele fundamentet for, at kommunerne kan udskifte KMD's gamle monopolsystemer med nye og billigere løsninger.

Mandag landede KMD så et forlig med kommunerne, der fik 100 mio. kr. i kompensation for det forsinkede it-projekt. Men allerede tirsdag landede KMD så i en ny krise, da ATP ved middagstid udsendte en pressemeddelelse om fyringen af KMD fra et nyt pensionssystem, der allerede er mindst 15 måneder forsinket.

Slagsmålet med ATP
  • Som en del af planen for at bryde KMD's monopol på de kommunale it-løsninger udbød ATP et nyt it-system, som skulle afløse KMD's gamle pensionssystem.
  • Det blev KMD selv, der vandt opgaven med at bygge afløseren, som skulle stå for at udbetale 12 mia. kr. om måneden til 1,3 millioner folke- og førtidspensionister.
  • IT-projektet er endt i mindst 15 måneders forsinkelse og et regulært kaos, og derfor har ATP valgt at fyre KMD fra opgaven og udelukke it-giganten fra at byde på projektet, når dette genudbydes. ATP hiver samtidig KMD i retten for at få et større trecifret millionbeløb i kompensation
  • Fyringen sker bl.a. fordi ATP mener, at KMD har misligholdt kontrakten ved ikke at levere en stor nok del af systemet som standardløsninger. Dermed bliver systemet sværere at genudbyde, og ATP bliver mere bundet til KMD som leverandør.
  • KMD mener til gengæld, at det er ATP, der er hovedansvarlig for forsinkelserne.
  • ATP garanterer, at landets folke- og førtidspensionister får deres pensioner til tiden på trods af problemerne med at udvikle det nye pensionssystem.

Det er bestyrelsen for Udbetaling Danmark, der har truffet beslutningen på baggrund af en række ekspertanalyser, som samstemmende pegede på, at det nye pensionssystem ikke ville blive et standardsystem som ønsket, ligesom der var stor sandsynlighed for yderligere væsentlige forsinkelser.

»På baggrund af analyser og rådgivning fra ATP og juridiske eksperter er det vores vurdering i bestyrelsen, at KMD er i væsentlig misligholdelse i forhold til kontrakten, hvorfor vi har besluttet at ophæve. Vi indleder nu en voldgiftssag og her vil vores krav lyde på et større trecifret millionbeløb, som er det tab, kommunerne og dermed skatteyderne i sidste ende risikerer at skulle betale,« lyder det i en pressemeddelelse fra Udbetaling Danmarks bestyrelsesformand, Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Dén udlægning vil KMD-topchef Eva Berneke tilsyneladende ikke finde sig i.

»Der skal ikke herske tvivl om, at vi i KMD finder situationen trist, og vi tager den dybt alvorligt. Vi har strakt os vidt for at finde en løsning til begge parters tilfredshed,« skriver hun i brevet til kommunerne, som også er storkunder hos it-giganten og i 2015 stod for mere end halvdelen af KMD's omsætning.

Eva Berneke hævder, at KMD allerede har givet ATP et tilbud om økonomisk kompensation, som »går langt videre end vores kontraktuelle forpligtigelser. Det til trods for, at vi ser endog meget forskelligt på årsagerne til forsinkelserne i projektet.«

Vi skal ikke lægge skjul på, at vi er meget overraskede over udviklingen i sagen. Det er vores overbevisning, at ATP’s handling vil forsinke det samlede monopolbrud og fordyre hele projektet til skade for landets kommuner.

Eva Berneke, topchef i KMD

KMD-topchefen mener nemlig, at det er ATP, der er hovedansvarlig for forsinkelserne.

»Afklaring, identifikation og beskrivelse af regler har fra ATP's side været mangelfuld, forsinket, og fejlbehæftet. De regler, der har været beskrevet i udbudsmaterialet, er steget med mindst en faktor ni. Dette er den helt overskyggende og alt afgørende årsag til den aktuelle forsinkelse i projektet, og ansvaret herfor er ATP’s,« skriver KMD-topchefen til de kommunale topfolk.

I brevet lægger Eva Berneke en række detaljer frem, som angiveligt skulle være det, som KMD har tilbudt ATP i forhandlingerne bag lukkede døre. Ifølge Eva Berneke drejer det sig blandt andet om en prisreduktion på det gamle pensionssystem, som skal holdes på benene, indtil det nye er klar. En besparelse som ifølge KMD vil være på ca. 100 mio. kr. og komme kommunerne til gode allerede i år.

Derudover havde KMD tilbudt at betale op til 30 mio. kr. af de ekstraomkostninger, som ATP har ved forsinkelserne, ligesom KMD også havde lovet en prisreduktion på systemet på 50 pct., hvis it-giganten skulle være skyld i nye forsinkelser.

Og Eva Berneke forsøger at overbevise de kommunale topfolk om, at ATP burde have taget imod det tilbud, som rækker langt ud over den erstatningsbegrænsning på 56 mio. kr., som er indbygget i kontrakten mellem KMD og ATP.

»Heroverfor står ATP’s krav om kompensation og udsigten til en risikofyldt voldgiftssag de næste 3-4 år med tocifrede millionbeløb i omkostninger og potentiel erstatning til følge,« skriver Eva Berneke.

I ATP kan koncerndirektør Lilian Mogensen dog ikke genkende det billede, som Eva Berneke tegner af forhandlingsforløbet.

»Vi ønsker ikke at gå i detaljer om de kommercielle drøftelser, eftersom det er en klar aftale mellem os og KMD, at dette ikke foregår. Jeg er ikke overrasket over, at KMD er så ivrig efter et forlig, når alt, hvad de tilbyder, vender deres vej. Jeg ville være glad, hvis de var ivrige efter at levere varen,« siger hun i en skriftlig kommentar.

Her påpeger hun samtidig, at ATP opfatter den økonomiske kompensation, som KMD tilbyder, som »meget langt fra det, vi mener, vi er berettiget til.«

»De løsningsforslag, KMD har præsenteret os for i de seneste ugers forhandlinger, er ikke overbevisende og indeholder alt for mange forbehold til KMD’s fordel i forhold til det ansvar, de har ifølge kontrakten. KMD placerer entydigt hovedansvaret hos os og vil ikke tage ansvar. De vil ikke forpligte sig til en robust plan for, hvornår systemet er færdigt, så vi kører altså med åben bagkant, har hele ansvaret og udsættes også for dårlig projektstyring og manglende pensionsviden fra KMD’s side,« uddyber Lilian Mogensen, der også er direktør i Udbetaling Danmark.

BRANCHENYT
Læs også