Serier

Ny olieaftale ses som døråbner til et nyt Nordsø-eventyr

Både Nordsøfonden og Olie Gas Danmark peger på, at den nye Nordsø-aftale kan føre til nye olie- og gasprojekter i Nordsøen og dermed skabe nye job.

Oliekrise i Nordsøen
Fra flere sider er forventningen, at den nye Nordsø-aftale vil bidrage til at skabe flere job. I dag er omkring 15.000 beskæftiget i den danske del af Nordsøen. Foto: Magnus Holm/Polfoto Foto: Magnus Holm

Investeringer i nye olie- og gasprojekter og dermed flere Nordsø-job.

Ny job i Nordsøen
  • Regeringens nye Nordsøaftale gør det mere attraktivt at udvinde nye, mindre fund.
  • Det kan sætte gang i nye aktiviteter og skabe flere job i Nordsøen.
  • Ifølge Olie Gas Danmark er der i dag omkring 15.000 job i Nordsøen.
  • I 2013 var forventningen, at der allerede i 2015 ville være 21.300 Nordsø-job.
  • Sådan gik det ikke, fordi olie- og gaspriserne gik i dørken.
  • Den nye Nordsø-aftale sætter ikke tal på forventningerne til fremtidige nye job.

Ifølge statens olieselskab Nordsøfonden ventes det at blive en direkte sidegevinst af regeringens nye Nordsø-aftale.

»Vi forventer, at de forbedrede rammer vil betyde flere investeringer i nye projekter, som kan øge produktionen af olie og gas. Det gælder projekter i alle licenser både for eksisterende felter, nye fund af olie og gas og fund under vurdering,« siger Birgitta Jacobsen, direktør i Nordsøfonden.

Hun peger på, at de senere års lave oliepris har gjort, at det har været op ad bakke for nye investeringer i Nordsøen, da mange af de tilbageværende licenser ventes at gemme over mindre fund.

Vi havde gerne set værktøjerne foldet endnu mere ud, hvorved de ville udløse en større del af potentialet.

Martin Næsby, direktør i Olie Gas Danmark

Derfor ser Nordsøfondens direktør også aftalen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) anført af Mærsk om genopbygning af det gigantiske Tyra-felt for helt centralt for Danmarks fremtidige Nordsø-eventyr.

»Tyra-feltets anlæg er et knudepunkt i den danske infrastruktur, og netop adgangen til infrastruktur er en væsentlig forudsætning for udbygning af nye, mindre felter,« fastslår Birgitta Jacobsen.

Fremtidens olie
  • Ifølge Energistyrelsen gemmer Nordsøen på brugbare olie- og gasreserver svarende til 1,4 mia. tønder olie.
  • Udnyttes blot 50 pct., vil det sikre statskassen omkring 190 mia. kr., mener olieindustrien.

I brancheforeningen Olie Gas Danmark er man også tilfreds med den nye aftale, selv om direktør Margin Næsby ikke går rundt med armenen over hovedet.

»Vi havde gerne set værktøjerne foldet endnu mere ud, hvorved de ville udløse en større del af potentialet,« siger Martin Næsby med henvisning til, at aftalen sikrer producenter en hurtigere afskrivning og et større fradrag på fremtidige investeringer.

Vi forventer, at de forbedrede rammer vil betyde flere investeringer i nye projekter, som kan øge produktionen af olie og gas.

Birgitta Jacobsen, direktør i Nordsøfonden

Samtidig får selskaberne mulighed for at flytte tidspunkt for fradrag i indtægterne fra ibrugtagningstidspunktet til betalingstidspunktet, hvilket alt andet lige vil forbedre likviditeten i nye projekter. Det er bl.a. medvirkende til, at selv om Olie Gas Danmark på nogle punkter gerne havde set en endnu bedre aftale, så er man overordnet tilfreds med, hvad der betegnes som en utrolig vigtig aftale.

»For med aftalen har vi opnået en fælles forståelse af, at Nordsøens potentiale ikke bliver udnyttet uden en ændring af de nuværende rammevilkår. Det er afgørende,« siger Martin Næsby og fortsætter:

»Jeg vil kalde det et væsentligt skridt i den rigtige retning,« lyder dommen.

Samlet betyder Nordsøaftalen, at regeringen med støtte af en samlet Folketing undtagen Enhedslisten og Alternativet er klar til at skære 5,0 mia. kr. af skatte- og afgiftsregningen for Nordsø-aktørerne i perioden 2017-2025. Til gengæld venter man, at aftalen vil åbne for indtægter til statskassen på op til 26 mia. kr., fremgår det af en pressemeddelelse udsendt af Finansministeriet.

Læs også
Top job