Serier

Don Ø's forsvarer vil have Parken-sag i Højesteret

Flemming Østergaard har ingen kommentarer til dommen, der betyder, at han skal halvandet år i fængsel. Jørgen Glistrup, der har fået samme dom, er »dybt overrasket.«

Farlig kurs i Parken
Flemming Østergaard, bedre kendt som Don Ø, er dømt til halvandet års ubetinget fængsel. Han vil dog have sagen i Højesteret. Foto: Carsten Bundgaard

Det sidste ord i den såkaldte Parken-sag om kursmanipulation er muligvis ikke sagt.

I hvert fald fortæller advokat Sysette Vinding Kruse, som er forsvarer for Flemming Østergaard, at hun vil forsøge at få sagen indbragt for Højesteret, da hun mener, der er principielle problemer med den måde, sagen har kørt på.

Det kræver dog en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Parken-sagen kort fortalt
  • August, 2010: Finanstilsynet beslutter at politianmelde Parken Sport & Entertainment A/S for kursmanipulation med selskabets egne aktier efter opkøb i 2007 og 2008.
  • August, 2011: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Bagmandspolitiet, rejser sigtelser.
  • November, 2013: Bagmandspolitiet rejser tiltale mod selskaberne Parken og FIH Erhvervsbank samt Flemming Østergaard, Jørgen Glistrup og to øvrige personer under navneforbud.
  • December, 2014: Retssagen indledes i Københavns Byret.
  • September, 2015: Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup idømmes henholdsvis fire og seks måneders fængsel for kursmanipulation ved Københavns Byret
  • September 2015: Begge dømte anker til Østre Landsret, mens Bagmandspolitiet anker med påstand om skærpelse.
  • Marts 2017: Østre Landsret afsiger dom.

73-årige Flemming Østergaard, bedre kendt som Don Ø, var ikke selv til stede i Østre Landsret torsdag, da han og Jørgen Glistrup blev idømt halvandet års ubetinget fængsel i sagen om kursmanipulation med Parken-aktier.

Finans fik fat i Flemming Østergaard kort efter dommen, men han var dog ikke meget for at snakke.

»Jeg har ingen kommentarer, før jeg har snakket med min advokat,« siger han.

Jørgen Glistrup var til gengæld til stede i Østre Landsret, og han siger, at han er »dybt overrasket« over dommen, som han mener går imod andre lignende domme på området.

Glistrup mener, at han er blevet dømt for flere aktiehandler, han ikke har medvirket til. Hans forsvarer, Andro Vilic, overvejer også, om sagen skal forsøges prøvet ved Højesteret.

En tredje tiltalt, der er omfattet af navneforbud, har fået en dom på fire måneders betinget fængsel. Samtidig er Parken blevet idømt en bøde på 13 mio. kr.

Flemming Østergaard har fået konfiskeret 9 mio. kr., mens Jørgen Glistrup har fået 800.000 kr. konfiskeret.

Senioranklager Jan Henrik Hansen siger, at han er meget tilfreds med Østre Landsrets afgørelse.

»Vi har fået rettens ord for, at der er begået grov kursmanipulation. Det har landsretten takseret til hårde, men rimelige straffe,« siger Jan Henrik Hansen.

Anklageren havde i sin procedure krævet mindst to års ubetinget fængsel til Flemming Østergaard, alias Don Ø, og Jørgen Glistrup i ankesagen omkring påstået kursmanipulation med Parken-aktier. Forsvarerne havde påstået frifindelse.

Tiltalen mod Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup gik på kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder. To øvrige personer under navneforbud samt to selskaber har været tiltalt i sagen, der er den mest højtprofilerede sag om mulig kursmanipulation herhjemme.

Læs også