Erhverv

Ankenævn: Ingen hjælp, hvis netbanken går ned

Investeringskunder kan komme i klemme på de mange digitale platforme.

Når man selv køber og sælger aktier via sin pc eller smartphone, er det ikke uden risiko. Man er således meget afhængig af, at teknikken fungerer. Foto: Astrid Dalum Foto: Astrid Dalum

Bankerne bliver mere og mere digitale. Dermed bliver kunderne mere og mere afhængige af, at teknikken fungerer. Men gør den ikke det, er der ingen hjælp at hente - heller ikke hvis det betyder, at man taber penge, viser en afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet.

Sagen handler om en investeringskunde i Nordnet, der den 29. september sidste år afgav en købsordre på Novo-aktier. Rækkefølgen var sådan her:

  • Kl. 15.28 afgav kunden en købsordre på 1.000 stk. aktier i Novo Nordisk til kurs 283,60 i bankens elektroniske handelssystem.
  • Kl. 15.30 ændrede kunden købskursen til 283,90.
  • Kl. 15.33 forsøgte han at ændre købskursen tilbage til 283,60., men ændringen kunne ikke gennemføres.
  • Kl. 15.34 forsøgte kunden at slette købsordren, men sletningen kunne ikke gennemføres digitalt.
  • Kl. 15.36 ringede han derfor til en mægler i banken.
  • Kl. 15.36 blev købsordren gennemført til kurs 283,90 ved køb på børsen.

Under telefonsamtalen spurgte kunden, hvorfor det ikke var muligt at slette købsordren. Bankens medarbejder oplyste, at købsordren var blevet gennemført, og at klageren måtte sælge aktierne igen, hvis han ikke ønskede at beholde dem. Medarbejderen tilbød klageren at sælge aktierne med det samme for klagerens regning.

Kl. 15.41 solgte klageren selv aktierne via bankens elektroniske handelssystem til kurs 282,90 kr. samtidig med, at han talte i telefon med banken.

Nordnet Bank blev ramt af driftsforstyrrelser den pågældende dag, og det skabte problemer med at afgive ordrer via bankens digitale handelssystem. Driftsforstyrrelserne varede fra kl. 15.32 til kl. 16.00.

I sin klage til Pengeinstitutankenævnet krævede kunden, at Nordnet skulle dække hans tab, da han var handlingslammet ud over at kunne ringe til banken.

Nordnet forklarede, at det er ikke muligt at garantere et miljø 100 pct. frit for driftsforstyrrelser. Ifølge forretningsbetingelserne er Nordnet ikke ansvarlig for tab, hvis banken har udvist normal agtsomhed. Og det havde Nordnet her, alene fordi banken begyndte at arbejde med at rette forstyrrelsen, da banken opdagede driftsforstyrrelserne kl. 15.32.

Det var ankenævnet enig i, og klageren får dermed ikke medhold.

Læs også