Erhverv

Konkurrencerådet kommer campister til hjælp

De danske campingpladser har årligt mere end 11 mio. overnatninger. Dermed hører camping til blandt de mest populære ferieformer i Danmark. Foto: Campingrådet

Det er ulovligt, når Campingrådet, der samler størstedelen af landets campingpladser, tvinger campister til at købe et særligt campingpas for at få adgang til campingpladserne.

Det fastslår Konkurrencerådet i en opsigtsvækkende afgørelse, der samtidig slår ned på, at Campingrådet og dets medlemmer har ensrettet prisen på campingpassene, som i dag koster 110 kr.

»Campingspladserne er individuelle erhvervsdrivende virksomheder, som ikke må samordne priser og andre kommercielle konkurrenceparametre. Det er selvsagt ingen undskyldning, at det sker i regi af den paraplyorangisation, hvor branchens organisationer er medlemmer,« siger Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet, om afgørelsen.

I  afgørelsen slår rådet bl.a. fast, at Campingrådet har overtrådt konkurrenceloven ved »i perioden 2011-2016 at have vedtaget ens priser for salg af Camping Key Europe pas (CKE-pas), herunder såkaldte transitpas.«

Samtidig finder Konkurrencerådet, at Campingrådet har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrenceloven, som det formuleres.

I sidste ende er det gået ud over de mange campister.

Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet

Det er bl.a. sket ved at stille som betingelser for både danske og udenlandske campisters adgang til de danske campingpladser, at de enten kan forvise et CKE-pas eller på stedet køber et CKE-pas til den på forhånd fastsatte pris i branchen.

Endelig langer Konkurrencerådet i sin afgørelse ud efter Campingrådet og dets medlemmer, fordi man har suppleret den selvbestaltede ordning med krav om særlige CKE-pas med en afvisning af konkurrerende campingpas, som bl.a. den hollandske forening ACSI Club ID udsteder.

Campingrådet består af 12 foreninger, der samlet repræsenterer størstedelen af landets campingspladser, og selv om afgørelsen alene omfatter Campingrådet og dets største medlem, DK-Camp, betyder det ikke, at de resterende foreninger, herunder bl.a. FDM og Dansk Camping Union, har handlet inden for konkurrencelovens bestemmelser, fremgår det af afgørelsen.

Christian Schultz forklarer, at Campingrådets optræden til syvende og sidst har skadet campisterne.

»Campingrådet har med sit krav om campingpas og sit krav om, at passet skal koste en fast pris, begrænset konkurrencen mellem langt de fleste campingpladser i Danmark. I sidste end er det gået ud over de mange campister,« siger formanden.

De danske campingpladser har årligt mere end 11 mio. overnatninger. Dermed hører camping til blandt de mest populære ferieformer i Danmark.

BRANCHENYT
Læs også