Erhverv

Banker og realkreditinstitutter kan blive ramt af krav på 92 mia. kr.

Kommende regulering vil kunne koste den finansielle sektor i Danmark mange mia. kr., viser beregninger fra ekspertgruppe.

Nykredit har bl.a. begrundet planerne om en børsnotering med kommende kapitalkrav. Foto: Jens Dige.

Der kan vente den finansielle sektor en stor regning i form af øget polstring, når den magtfulde Basel-komité kommer med nye, internationale regler for, hvor mange penge banker og realkreditselskaber skal have til at kunne stå imod tab. En ekspertgruppe, som erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) har nedsat, har regnet på effekten af de mest sandsynlige anbefalinger fra Basel-komitéen.

Regnestykket viser, at kapitalkravene til den finansielle sektor i Danmark vil stige med mellem 27 og 39 pct. Det svarer til en stigning på mellem 64 og 92 mia. kr. Erhvervsministeriet oplyser, at det store interval afspejler, at der er usikkerhed om, hvordan de endelige anbefalinger fra Basel-komitéen kommer til at se ud.

Anbefalingerne fra Basel-komitéen skal udmøntes i konkret EU-lovgivning, inden de træder i kraft for den finansielle sektor i Danmark. Ministeriet oplyser, at beregningerne vil indgå i en dialog med EU-Kommissionen om, hvordan anbefalingerne skal implementeres. Brian Mikkelsen lægger ikke skjul på, at han vil arbejde for, at regningen for sektoren bliver mindst mulig.

»I den forbindelse vil regeringen fortsat arbejde for, at danske institutter ikke bliver så hårdt ramt af de nye krav, som de foreløbige skøn kunne indikere. Sådanne krav vurderes at være højere, end hvad risici tilsiger. Jeg ser frem til at modtage arbejdsgruppens endelige afrapportering på basis af Basel-komitéens kommende anbefalinger, så vi har det bedst mulige udgangspunkt for fortsat at varetage de danske interesser i de kommende EU-forhandlinger,« udtaler Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

I brancheorganisationen Finans Danmark peger man på, at de kommende regler vil kunne ramme de danske kreditinstitutter hårdt, uden at det giver en større finansiel stabilitet.

»Vi arbejder – i forening med mange andre gode kræfter - rigtig hårdt på flere fronter for at gøre Basel-komiteen og alle omkring den opmærksomme på de uønskede effekter af den foreslåede regulering. Vi vil fortsat pege på, at risiko og polstring altid bør følges ad. Noget har allerede båret frugt, mens andet desværre ikke har. Vi afventer fortsat Basels endelige udspil, men det er svært at se, at det undgår at ramme låntagerne i Danmark. Vækst og beskæftigelse bliver dermed også ramt,« udtaler Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

BRANCHENYT
Læs også