Erhverv
0

Her er hovedlinjerne i en ny trepartsaftale

Arbejdsmarkedets to store organisationer, LO og DA, er ifølge Finans' oplysninger blevet enige om et udkast til en ny trepartsaftale for voksen- og efteruddannelse. Torsdagens afsluttende stormøde mellem alle parterne er udskudt til efter efterårsferien.

LO og DA er blevet enige om et oplæg til en ny trepartsaftale for voksen- og efteruddannelse, som det kan blive svært for regeringen at sige nej til. Regeringen har investeret meget prestige i at få en aftale i hus. 
Arkivfoto: Jens Dresling

De to største parter på arbejdsmarkedet – hovedorganisationen LO og arbejdsgiverne samlet i Dansk Arbejdsgiverforening – har siden weekenden arbejdet intenst på at nå til enighed om en aftale, og de to er nu klar med et udspil, som regeringen og de andre parter i forhandlingerne nu skal tygge på.

Det erfarer Finans.

Dermed er hovedlinjerne lagt for en ny aftale om voksen- og efteruddannelse, som gør det svært for regeringen at sige nej til. 

Torsdag skulle være dagen, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om en ny trepartsaftale for voksen- og efteruddannelse. Det sker ikke, det møde er udskudt til efter efterårsferien.

Det største punkt i aftalen handler om, at arbejdsgivernes bidrag pr. medarbejder sænkes med 75 kr. om året, så det falder fra 455 kr. til 380 kr.

Oven i det bliver bidraget reguleret ifht. aktiviteten, som har været faldende de seneste år og dermed har medvirket til, at der er opsparet knap 3 mia. kr. De penge er ifølge regeringen statens penge, og som Finans skrev torsdag er de uhyre svære at få ud igen. Oplægget til regeringen og de andre parter i forhandlingerne lægger op til, at eventuelt uforbrugte penge fremover bliver modregnet i et lavere bidrag til arbejdsgiverne, således at der ikke kommer flere penge i den allerede milliardstore opsparing.  

Samtidigt bliver antallet af AMU-kurser kraftigt reduceret fra det nuværende niveau på lidt over 3.000 forskellige kurser. Det vil dog ikke berøre mere end 3-4 pct. af aktiviteten.

Arbejdsgiverne skal fremover også have et større beløb for at tage lærlinge. Det sker, selv om en trepartsaftale fra august sidste år ellers netop skulle belønne de arbejdsgiver, der gjorde en ekstra indsat og tog flere lærlinge, men de virksomheder, der ikke løftede deres del af uddannelsesansvaret, skulle betale flere penge.

Der skal også laves en opsøgende indsats, som især skal få de kortuddannede og ufaglærte til at få øjnene op for at tage mere uddannelse. Endelig bliver der også oprettet en omstillingspulje, som netop var et fokuspunkt i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) åbningstale i Folketinget i sidste uge.

BRANCHENYT
Læs også