Erhvervsjura

En udlejet ejerlejlighed har alt andet lige en lavere handelsværdi end en ejerlejlighed, som kan bruges af køberen selv

Ejendomme og skat: Ved salg af ejendomme mellem nærtstående kan der ikke altid opnås nedslag i handelsværdien på grund af udlejning.

Københavns Byret har i en ny dom afvist, at et selskab kunne sælge en ejerlejlighed til selskabets hovedanpartshaver med et nedslag i handelsværdien på 50 pct. som følge af, at ejerlejligheden var udlejet.

Når en ejendom overdrages mellem nærtstående personer eller selskaber, er udgangspunktet, at ejendommen skal overdrages til den kontante handelsværdi på overdragelsestidspunktet. I forbindelse med værdiansættelsen kan man – i hvert fald i mangel af andre holdepunkter – tage udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering. Ved familieoverdragelser inden for gaveafgiftskredsen skal Skat således respektere en værdiansættelse, som ligger inden for den seneste ejendomsvurdering +/-15 pct...

Læs også