Erhvervsjura

Momsfrit salg af ejendomsselskaber

Spaltning af et ejendomsselskab kan udløse moms af fast ejendom. Det gælder dog ikke, hvis spaltningen er en virksomhedsoverdragelse.

Skatterådet har i tre nye bindende svar forholdt sig til spørgsmålet om betaling af moms ved spaltning af et ejendomsselskab og efterfølgende salg af aktierne i de modtagende selskaber. De bindende svar bekræfter, at spaltning af et selskab kan udløse moms, medmindre der ved spaltningen sker en virksomhedsoverdragelse, mens salg af selskabsandele typisk er fritaget for moms.

Ved et selskabs salg af fast ejendom kan salget udløse beskatning af fortjeneste og genvundne afskrivninger samt tinglysningsafgift. Har ejendommen karakter af en ny bygning eller en byggegrund, kan et ejendomssalg desuden medføre pligt til betaling af moms. ..

Læs også