Erhvervsjura

Nye regler om tinglysningsagift

Skatteministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring, som vil ændre reglerne om tinglysningsafgift af pant i fast ejendom.

Skatteministeriet har udarbejdet et nyt lovforslag, som vil justere tinglysningsafgiften ved pant og forenkle reglerne for afgiftsfritagelse ved omlægning af lån.

Når der tinglyses pant i fast ejendom, skal der i dag betales en tinglysningsafgift på 1.660 kr. med tillæg af 1,5 pct. af pantebrevets hovedstol. Ved tinglysning af et pantebrev på 1 mio. kr., skal der dermed betales op til 16.660 kr. i afgift til staten. Reglen gælder også ved tinglysning af ejerpantebreve. Der skal derimod ikke betales afgift, når rettighederne i henhold til et ejerpantebrev overdrages til en långiver ved en såkaldt underpantsætning...

Læs også
Top job