Erhvervsjura

EU-Domstolen sikrer den fri bevægelighed for radioudstyr

Producenter af radioudstyr er ikke forpligtet til at supplere CE-mærkningen med identifikationsnummer på producentlandets officielle prøveorgan, såfremt produktet ifølge producenten er fremstillet i henhold til en EU-harmoniseret standard.

Hvis et produkt er fremstillet i henhold til en EU-harmoniseret standard, er producenten ikke forpligtet til at supplere CE-mærkningen med identifikationsnummer. Arkivfoto: Tina Nielsen/Polfoto

I en ny dom fastslår EU-Domstolen, at producenter ikke er forpligtet til at supplere CE-mærkningen med det bemyndigede organs identifikationsnummer, såfremt produktgruppen er fremstillet i overensstemmelse med en harmoniseret standard, da der gælder en formodning for, at produktet overholder de væsentlige krav til produktets indretning.

Selvom det således fremgik af lovgivningens ordlyd, at identifikationsnummeret skulle påføres, fastslog EU-Domstolen, at bestemmelserne skulle fortolkes i sammenhæng med hele lovgivningen, hvorfor identifikationsnummeret ikke skulle påføres, hvis den harmoniserede standard ifølge producenten var overholdt. ..

Læs også
Top job