Erhvervsjura
0

EU-Domstolen sikrer den fri bevægelighed for radioudstyr

Producenter af radioudstyr er ikke forpligtet til at supplere CE-mærkningen med identifikationsnummer på producentlandets officielle prøveorgan, såfremt produktet ifølge producenten er fremstillet i henhold til en EU-harmoniseret standard.

Hvis et produkt er fremstillet i henhold til en EU-harmoniseret standard, er producenten ikke forpligtet til at supplere CE-mærkningen med identifikationsnummer. Arkivfoto: Tina Nielsen/Polfoto

I en ny dom fastslår EU-Domstolen, at producenter ikke er forpligtet til at supplere CE-mærkningen med det bemyndigede organs identifikationsnummer, såfremt produktgruppen er fremstillet i overensstemmelse med en harmoniseret standard, da der gælder en formodning for, at produktet overholder de væsentlige krav til produktets indretning. ..

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også