Erhvervsjura

Myndigheders indtrængen på landmands ejendom var ulovlig

Frankrig og EU-Kommissionen taber en sag ved EU-Domstolen til en landmand om, hvorvidt myndigheder må trænge ind på privat ejendom uden ejerens samtykke. Domstolen fastslår, at selv om EU-regler gav adgang til uanmeldt kontrol, måtte myndighederne ikke gå ind, uden at landmanden havde sagt o.k. til det.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture-alliance/dpa/AP Images

I sin dom fastslår EU-Domstolen, at kontrolmyndighedernes hjemmel til uanmeldte kontroller af, om betingelserne for tildeling af EU-støttemidler er opfyldt, ikke bemyndiger kontrolpersonalet til at trænge ind på landbrugsbedriften uden landbrugerens samtykke...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også