Erhvervsjura

Kød fra halalslagtede dyr må ikke få EU's økologimærke

EU-Domstolen fastslår, at kød, der slagtes uden forudgående bedøvelse f.eks. som led i en rituel slagtning, ikke opfylder betingelserne for at oppebære EU-logoet for økologisk produktion.

EU-logoet for økologisk produktion må ikke anvendes på produkter fremstillet af dyr, som uden forudgående bedøvelse har været genstand for en rituel slagtning.  Foto: Adrian Joachim

Det har afgørende betydning for europæiske virksomheder, at konkurrencen foregår på oplyst grundlag. Der gælder snævre EU-retlige begrænsninger for ønsket om at ”pynte sig med lånte fjer”. Det viser en ny afgørelse fra EU-Domstolen, som forbyder brug af økomærke ved rituel slagtning og en svensk afgørelse fra Patent- og Markedsdomstolen, hvorefter det blev kendt forbudt at markeds-føre økologiske produkter som sundere og mere miljøvenlige end konventionelle produkter.

I dommen fra februar 2019 har EU-Domstolen taget stilling til, hvorvidt EU-logoet for økologisk produktion kan anvendes på produkter fremstillet af dyr, som uden forudgående bedøvelse har været genstand for rituel slagtning. EU-Domstolen fastslog, at sådanne produkter ikke kan påføres EU-logoet for økologisk produktion...

BRANCHENYT
Læs også