Erhvervsjura
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Virksomheder kan få to bøder for samme overtrædelse i EU

Nationale og EU-retlige konkurrenceregler gælder parallelt. Områderne, hvorpå reglerne anvendes, er ikke sammenfaldende, og derfor kan der udstedes bøder efter begge regelsæt. Men selvom en virksomhed kan pålægges to bøder for samme beslutning, hvis virksomheden både har overtrådt national konkurrenceret og EU-konkurrenceretten, skal bøderne samlet stå i rimeligt forhold til overtrædelsen.

Straffen skal stå i et rimeligt forhold til fejlen, når man begår den samme overtrædelse to gange. Foto: Niklas Hallen/AFP

EU-Domstolen har for nylig afsagt en vigtig dom om fortolkningen af princippet om forbud mod dobbeltstraf – og som jurister kalder ved sit rette navn ”ne bis in idem”. Princippet er en af de grundlæggende rettigheder i EU-chartret om grundlæggende rettigheder, der siden Lissabontraktatens vedtagelse i 2009 har været bindende for medlemsstaterne med samme juridiske værdi som EU’s traktater. Det har den betydning, at i alle sager, hvor EU-retten finder anvendelse, må medlemsstaterne, som følge af EU-rettens forrang, ikke anvende nationale regler, der er i strid med EU-chartret.

I dommen fastslog EU-Domstolen, at selvom princippet om forbud mod dobbeltstraf ikke er til hinder for, at en national konkurrencemyndighed inden for den samme beslutning kan pålægge en virksomhed to bøder for den samme overtrædelse, skal bøderne – samlet set – være rimelige i forhold til overtrædelsen. Det vil sige, at hvis virksomheden både har overtrådt en medlemsstats nationale konkurrenceregler og EU-konkurrencereglerne, kan det komme på tale at udstede to bødestraffe, men i en sådan situation skal myndigheden dog sikre sig, at bøderne samlet set er rimelige i forhold til overtrædelsen. ..

BRANCHENYT
Læs også