Erhvervsjura

Geografiske krav til emballering af fødevarer er på kant med EU-retten

Ifølge EU-Domstolens nyeste praksis er geografiske emballeringskrav kun lovlige, hvis de enten tager sigte på at bevare kvaliteten af produktet, at garantere dets oprindelse eller at sikre kontrollen med varen.

Efter en langvarig sag om den berømte Schwarzwälder Schinken tillader EU-Domstolen ikke uden videre, at geografisk beskyttede landbrugsprodukter kræves emballeret indenfor produktionsregionen. Foto: Schwarzwald.com

For europæiske virksomheder er det væsentligt at kende til, hvornår hensynet til deres geografiske produktinteresser må vige for andre virksomheders krav på varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Ligesom eksporterende virksomheder har behov for at kende til, hvornår hensynet til forbrugernes krav på at kende produktets oprindelse slår igennem.

EU-Domstolen tillader ikke uden videre, at geografisk beskyttede landbrugsprodukter kræves emballeret indenfor produktionsregionen. Dette bekræftes af en ny dom fra december 2018. Med dommen fastslår EU-Domstolen, at et geografisk emballeringskrav kun er lovligt, hvis det er et nødvendigt og forholdsmæssigt middel til at sikre produktets kvalitet, hvis det garanterer produktets geografiske oprindelse eller hvis det er nødvendigt for at sikre kontrollen med varespecifikationen for den geografiske betegnelse, som produktet er beskyttet af...

BRANCHENYT
Læs også