Erhvervsjura
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Andelsboligforening, interessentskab eller boligkollektiv: Hvad er den skattemæssige forskel?

Ejer man en bolig i fællesskab har det stor skattemæssig betydning, hvordan det fælles ejerskab er organiseret, herunder om der er tale om et sameje eller en forening.

Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Når flere personer ejer en ejendom sammen, er det afgørende for beskatningen af ejendommens indtægter og udgifter og af en eventuel fortjeneste ved salg af ejendommen mv., om det fælles ejerskab er organiseret som en andelsboligforening, et interessentskab eller et boligkollektiv (sameje). Den skattemæssige behandling af medlemmerne afhænger derfor af den korrekte skattemæssige kvalifikation af fællesskabet.

Afgrænsningen er ikke mindst vigtig, fordi foreninger som udgangspunkt er selvstændige skattesubjekter, der beskattes selvstændigt af erhvervsmæssige indtægter, mens interessentskaber og boligkollektiver m.v. er skattemæssigt ”transparente”, sådan at det er ejerne/medlemmerne, der skal beskattes af indtægter og gevinster knyttet til den fælles ejendom. I et interessentskab eller sameje hæfter ejerne desuden for gælden og har derfor også ret til at fradrage renter af prioritetsgæld mv...

BRANCHENYT
Læs også