Erhvervsjura

Som udlejer er det en god idé at føre en vis kontrol med lejers brug af ejendommen

Hvis en lejer ikke bruger et lejemål, kan det betyde, at udlejer mister sin adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger på ejendommen.

Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Bygninger, der benyttes erhvervsmæssigt til et afskrivningsberettiget formål, kan skattemæssigt afskrives med op til 4 pct. af anskaffelsessummen om året. Forventes en bygning at have en levetid på 25 år eller mindre, kan der dog afskrives med en højere sats. Gennem afskrivningerne kan virksomheder opnå et løbende fradrag for slid og ælde på deres erhvervsejendomme...

BRANCHENYT
Læs også