Erhvervsjura

Som udlejer er det en god idé at føre en vis kontrol med lejers brug af ejendommen

Hvis en lejer ikke bruger et lejemål, kan det betyde, at udlejer mister sin adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger på ejendommen.

Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Bygninger, der benyttes erhvervsmæssigt til et afskrivningsberettiget formål, kan skattemæssigt afskrives med op til 4 pct. af anskaffelsessummen om året. Forventes en bygning at have en levetid på 25 år eller mindre, kan der dog afskrives med en højere sats. Gennem afskrivningerne kan virksomheder opnå et løbende fradrag for slid og ælde på deres erhvervsejendomme.

Om en bygning bruges til et afskrivningsberettiget formål afgrænses negativt, sådan at forstå at afskrivningsloven kun angiver, hvilke bygninger der ikke er afskrivningsberettigede. Det gælder for eksempel bygninger, der bruges til beboelse, kontorer, pengeinstitut, postkontor, hospital eller lægeklinik. Der kan dog afskrives på en bygning, der bruges til et ikke-afskrivningsberettiget formål, hvis bygningen efter en konkret vurdering kan anses for at være accessorisk til en afskrivningsberettiget bygning...

BRANCHENYT
Læs også