Erhvervsjura

EU-dom: Ny ejer kan stilles til regnskab for ulovlige prisaftaler i opkøbt virksomhed

Erhvervsjura: EU-Domstolen fastslår, at en købende virksomhed kan blive holdt ansvarlig for ulovlig kartelvirksomhed i et opkøbt firma - også efter at den købte virksomhed er likvideret. Ansvaret for overtrædelse af EU’s konkurrenceregler følger den økonomiske aktivitet.

Med den nye EU-dom slås det fast, at en opkøbende virksomhed kan drages til ansvar for ulovligheder i en opkøbt virksomhed. Den konkrete sag i Finland omhandlede asfaltbranchen, hvor bl.a. Skanska og NCC var involveret. Foto: Skanska

En købende virksomhed, der overtager de forretningsmæssige aktiviteter i en anden virksomhed, kan ifølge EU-Domstolen ifalde erstatningsansvar for den købte virksomheds overtrædelse af EU’s konkurrenceregler, som har fundet sted inden overtagelsen. Endda selvom den overtagne virksomhed er likvideret.

Sagen omhandlede tre virksomheder; Sata-Asfaltti, Interasfaltti og Asfalttineliö. De havde i årene fra 1994 til 2002 deltaget i et kartel på det finske asfaltmarked sammen med yderligere fire andre virksomheder. I perioden fra 2000 til 2002 var de tre virksomheder blevet købt af deres respektive moderselskaber, som havde likvideret virksomhederne og videreført deres forretningsmæssige aktiviteter. Sata-Asfaltti blev overtaget af Skanska Industrial Solutions (herefter SIS), Interasfaltti af NCC Industry (NCC) og Asfalttineliö af Asfaltmix...

BRANCHENYT
Læs også