Erhvervsjura

EU-dom: Ny ejer kan stilles til regnskab for ulovlige prisaftaler i opkøbt virksomhed

Erhvervsjura: EU-Domstolen fastslår, at en købende virksomhed kan blive holdt ansvarlig for ulovlig kartelvirksomhed i et opkøbt firma - også efter at den købte virksomhed er likvideret. Ansvaret for overtrædelse af EU’s konkurrenceregler følger den økonomiske aktivitet.

Med den nye EU-dom slås det fast, at en opkøbende virksomhed kan drages til ansvar for ulovligheder i en opkøbt virksomhed. Den konkrete sag i Finland omhandlede asfaltbranchen, hvor bl.a. Skanska og NCC var involveret. Foto: Skanska

En købende virksomhed, der overtager de forretningsmæssige aktiviteter i en anden virksomhed, kan ifølge EU-Domstolen ifalde erstatningsansvar for den købte virksomheds overtrædelse af EU’s konkurrenceregler, som har fundet sted inden overtagelsen. Endda selvom den overtagne virksomhed er likvideret...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også