Erhvervsjura

Er landbruget erhverv eller hobby?

Mindre landbrugsejendomme anses ikke altid for at være erhvervsvirksomheder. Det kan medføre en skat.

Det er godt at have en hobby, og kan man kombinere den med sit erhverv og ovenikøbet få skattefradrag for sine udgifter, kan det være ekstra godt. Skattemyndighederne har derfor også et naturligt fokus på, om især mindre virksomheder drives erhvervsmæssigt, eller om der reelt er tale om privat hobbyvirksomhed.

Afgørelserne på dette område handler ofte om mindre, underskudsgivende landbrug med dyrehold. Har en sådan virksomhed et ringe omfang, eller har den længere perioder med underskud, vil det kunne skabe en formodning for, at virksomheden ikke er erhvervsmæssig, men snarere drives i ejerens personlige interesse. Et svigtende resultat kan dog skyldes mange forhold, og afgrænsningen mellem erhvervsmæssig drift og hobbyvirksomhed vil derfor også afhænge af en samlet konkret vurdering i de enkelte tilfælde...

Læs også