Erhvervsjura

Virksomheder må gerne indgå udbud efter fusioner

Selv om en prækvalificeret udbudsansøger har fusioneret med en eller flere andre virksomheder, kan virksomheden stadig indgå kontrakt om opgaven. Det kræver, at den fortsættende virksomhed stadig opfylder udvælgelseskriterierne, og at de andre bydendes stilling ikke er forringet.

Illustration: Rasmus Sand Høyer

I 2016 bekendtgjorde den italienske virksomhed Infratel Italia SpA (”Infratel”) et begrænset udbud om opførelse, vedligeholdelse og drift af et offentligt ultrabredbåndsnetværk på vegne af Ministero dello Sviluppo Economico (ministeriet for økonomisk udvikling, Italien). Udbuddet var opdelt i fem udbudsdele.

Ved et begrænset udbud starter udbudsproceduren med en prækvalifikationsrunde af interesserede tilbudsgivere. Dette indebærer, at ordregiveren, i dette tilfælde Infratel, på grundlag af en række udvælgelseskriterier udvælger et begrænset antal tilbudsgivere, der herefter kan afgive tilbud. ..

BRANCHENYT
Læs også