Erhvervsjura

EU-ret: Arriva står til at vinde sag mod den italienske stat

70 mio. euro i støtte til en anden jernbaneaktør er konkurrenceforvridende, også selvom støttemodtageren har monopol. Det skyldes, at støtten kan være egnet til, at monopolvirksomhedens drift opretholdes og dermed til, at denne virksomhed forbliver på markedet.

Arriva står for togdrift i bl.a. Italien og (som på billedet) Danmark. Foto Arriva

Arriva Italia fører sag ved de italienske domstole om en støtte til en anden aktør i samme branche. I 2016 anlagde Arriva Italia således sag ved den regionale forvaltningsdomstol i Lazio.

Søgsmålet var rettet mod Ministeriet for infrastruktur og transport (herefter MIT), der havde overdraget statens beholdning af kapitalandele i Ferrovie del Sud Est (FSE), der er ansvarlig for drift og vedligehold af jernbaneinfrastruktur i regionen Puglia. ..

Læs også
Top job