Erhvervsjura

EU-Domstolen: Offentlige ordregivere har pligt til at oplyse rammeaftalens maksimale værdi

En ny dom går imod to danske regioners fortolkning af EU-reglerne, og fastslår, at en ordregiver, der udbyder en rammeaftale er forpligtet til at angive den maksimale mængde og/eller værdi af de varer eller tjenesteydelser, der kan blive genstand for efterfølgende kontrakter.

En ny dom får praktiske konsekvenser for ordregivere, der fremover skal fastlægge den maksimale mængde og/eller værdi af varer og tjenesteydelser forud for udbud af rammeaftaler. Arkivfoto: EU-Domstolen

EU-Domstolens nye dom er afsagt i en sag, hvor Simonsen & Weel havde indklaget Region Nordjylland og Region Syddanmark til Klagenævnet for Udbud for ikke at overholde udbudsreglerne i forbindelse med et udbud af en rammeaftale om sonderemedier. Simonsen & Weel mente, at regionerne havde handlet i strid med udbudslovens ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincip. Regionerne havde ikke angivet den maksimale værdi af rammeaftalen i udbuddet, ligesom de havde angivet, at det faktiske forbrug kunne vise sig højere eller lavere end estimaterne.

Simonsen & Weel støttede sig på domstolens dom fra 2018 i Autorità-sagen. Den gik ud på at fastslå, hvorvidt rammeaftaler fra begyndelsen skal fastlægge den samlede anslåede og maksimale mængde/værdi. Samt hvorvidt aftalen har udtømt sine virkninger, når denne grænse er nået. Rammeaftalen i den sag handlede om renovation samt indsamling og bortskaffelse af affald i den italienske region Garda. Dommen angik fortolkning af bestemmelserne i det tidligere udbudsdirektiv fra 2004. EU-Domstolen fastslog, at den anslåede værdi, der var oplyst i udbudsbekendtgørelsen, udgjorde den maksimale grænse for træk på rammeaftalen. ..

Læs også
Top job