Investor

Vestjysk Bank: Lavere nedskrivninger med til at fordoble bunden

Vestjysk Bank fordobler nettoresultatet til 163 mio. kr.

FOLKVER PER

Faldende nedskrivninger i 2017 har været med til at fordoble bundlinjen i Vestjysk bank.

Banken har i 2017 leveret et nettoresultat på 163 mio. kr. mod 80 mio. kr. i 2016.

Det giver anledning til tilfredshed hos Jan Ulsø Madsen, der er administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

- Vi er tilfredse med de resultater, vi har opnået i 2017, både på driftssiden og i forhold til vores kapitalgrundlag. Året 2017 viste sig at blive et positivt år i Vestjysk Bank, siger Jan Ulsø Madsen.

Nedskrivningerne i 2017 ligger på 270 mio. kr. mod 416 mio. kr. i 2016. Banken har altså leveret en fremgang, der kan mærkes på bundlinjen.

- I en længere årrække har Vestjysk Banks regnskaber været præget af store nedskrivninger, særligt på bankens landbrugs- og ejendomskunder. Vi er bevidste om, at niveauet for vores nedskrivninger stadig er højt i forhold til andre sammenlignelige pengeinstitutter, men kan også konstatere, at det er faldet markant i forhold til tidligere år, fortæller Jan Ulsø Madsen.

Basisindtægterne er ellers lavere i 2017, end de var i 2016. Et fald på 58 mio. kr. kan ifølge banken forklares med, at der blandt andet har været lavere kursreguleringer, lavere driftsindtægter og lavere nettorenteindtægter.

Det gode resultat i 2017 giver anledning til en forventning om endnu et hop fremad i 2018. Banken forventer et resultat efter skat på 175-250 mio. kr. i 2018.

Læs også
Top job