Investor

Pandora: Gemmer der sig en nedjustering i æsken?

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

Det er ikke sket endnu, men investorerne har det som om, det allerede er indtruffet; nedjustering af forventningerne. Pandoras aktiekurs er selv efter onsdagens stigning med seks procent faldet med 34,5 procent år til dato og igen havnet i den lidet flatterende position at være årets danske aktiebundprop.

Ordlyden og spørgsmålene fra investorerne er næsten som taget ud af en ”sæbe-opera”:

  1. Kommer der en nedjustering fra Pandora op til halvårsregnskabet i august?
  2. I givet fald der kommer en nedjustering: Hvor stor en nedjustering er så allerede indeholdt i den decimerede aktiekurs?
  3. Selv om der ikke kommer en nedjustering, ligger der så mørk en sky over aktien, at der skal noget ekstraordinært til at få genskabt tilliden til selskabet? Altså vil selv en fastholdelse af forventningerne kun få aktien til at stige mindre eller kun i en kortere periode, hvorefter den negative udvikling genoptages ud fra et lidt men ikke markant højere udgangspunkt?

Det er det åbne og gode spørgsmål, om Pandora barsler med at åbne æsken med en nedjustering. Historisk har Pandora først og fremmest spredt kursrædsel en gang, da selskabet den 2. august 2011, kort tid efter sin børsnotering som et lyn fra en klar himmel, nedjusterede forventningerne til årets omsætningsvækst fra 30 procent til ”0”, og aktien tog så massivt et dyk, at prisfastsættelsen skabte tvivl om Pandoras eksistensberettigelse.

Det er dog så absolut en undtagelse, at Pandora langer en større nedjustering over disken mellem kvartaler, og alt i alt er det mindre snarere end mere sandsynligt, at Pandora førtidigt sender et dårligt varsel på gaden. Helt udelukkes kan det dog desværre ikke, og hvis man alene kigger på kursudviklingen, kunne det ligne den tanke, at nogen frygter det rigtig meget.

Konklusion: En nedjustering er alt i alt mindre sandsynlig, men kan ikke udelukkes. I hovedsagen er det en farlig metier at begynde at regne på om og i givet fald i, hvor stor udstrækning en nedjustering allerede er indregnet i aktiekursen. Den store ubekendte, som det i praksis er umuligt at regne på og forudsige, er udviklingen i risikopræmien og ikke mindst hvad en eventuel nedjustering vil få af følgeeffekter?

I 2011 da selskabet smed en større håndgranat, blev der reageret ganske resolut med en samtidig direktørfyring. Hvis der kommer en nedjustering, vil Pandora givetvis også i det mindste af investorerne blive afkrævet svar på: Hvad så nu på ledelsespladserne? Og de gør klogt i at have det rigtige og gode svar parat.

Konklusion: En mindre nedjustering er allerede indregnet i aktiekursen. Multiple er allerede så ”sammenpressede”, at der i tillæg til lavere indtjeningsforventninger er en betydelig nedjusteringsfrygt og ”ledelsesrabat” i aktiekursen. Den samlede kurseffekt afhænger af størrelsen af en eventuel præcisering og eventuelle personelle følger. En mindre nedjustering er formentlig indeholdt for nærværende.

Pandora nyder aktuelt ikke investorernes uddelte tillid, og der er behov for, at den bliver genoprettet. Det sker ikke fra den ene dag til den anden, men tager tid og kræver hårdt arbejde. Uden en nedjustering og uden nye negative overraskelser om salget i Kina (import af varer fra andre lande, som bliver solgt i Kina), udfordringer med detailsalget i USA, og et svagt UK-salg, som burde være ”kendt” stof, burde der være plads til en aktiestigning i forbindelse med et halvårsregnskab uden en ny præcisering af forventningerne for helåret.

Selv om nedjusteringen ikke kommer, kan de mørke skyer blive liggende i en længere periode. Konklusion: Der hænger en tung aktiesky over Pandora, og på samme måde som Rom ikke blev bygget på én dag, forsvinder skyen heller ikke som dug for solen, men mere stabile regnskaber, vil over tid forbedre tilliden til Pandora og reducere risikopræmien.

Læs også
Top job