Karriere

Derfor skal du give dine ansatte længere barsel

En lang barselsorlov gavner rent faktisk ikke kun medarbejderne selv, men også virksomhederne, der tilbyder den. Det viser en ny undersøgelse.

Undersøgelsen viser blandt andet, at længden på mænds barsel har en lille sammenhæng med tilknytningen til deres børn.
Foto: Per Folkver

Kvalitet, kompetencer og kvinder i ledelse. Det er, hvad du kan få, hvis du giver dine mandlige ansatte en lang og lønnet barselsorlov.

Øremærket - og måske endda lønnet barsel til mænd - er lige nu heftigt omdiskuteret, fordi EU har godkendt et direktiv om to måneders øremærket barsel til mænd.

Og netop barsel til mandlige ansatte kan gavne hele virksomheden. Det viser en ny undersøgelse fra Oxford University og Syddansk Universitet.

Undersøgelsen fra Oxford University og SDU
  • ”Undersøgelse af effekterne af fædrenes brug af orlov” er lavet af Oxford University i samarbejde med Syddansk Universitet
  • I undersøgelsen bliver fem casevirksomheders ledere og ansatte spurgt ind til deres barselsforhold og effekterne heraf
  • Undersøgelsen viser en generelt positiv effekt af længere, lønnet barsel til mandlige ansatte
  • Undersøgelsens tilhørende spørgeskemaundersøgelse blev besvaret af 1.298 mænd og 508 kvinder
  • Spørgeskemaundersøgelsen viste blandt andet, at medarbejdere, der holder længere barsel, selv oplever, at deres karriere og lønniveau får et boost.

Særligt fem hovedemner bliver i undersøgelsen fremhævet som et direkte resultat af gode barselsordninger for især mænd. Bl.a. et bedre arbejdsmiljø, en lettere rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, styrkede kompetencer og ikke mindst bedre karrieremuligheder for kvinder.

Et bedre arbejdsmiljø, god trivsel og høj arbejdsglæde giver god mening, når der er gode overenskomster. Men ifølge flere testpersoner i undersøgelsen styrker det altså også sammenholdet og fællesskabsfølelsen, når størstedelen af de mandlige medarbejdere holder lang barsel.

Et bedre arbejdsmiljø tiltrækker også - og holder på - god arbejdskraft. Og undersøgelsen viser også, at de fleste oplever, at medarbejderens kompetencer er styrket, når han vender tilbage efter barsel.

Mange af de adspurgte har oplevet på egen krop, hvordan særligt bløde kompetencer som empati og forståelse blev styrket af deres orlov.

»Man lærer at blive tålmodig, hvis man ikke allerede var det. Jeg troede faktisk, at jeg var tålmodig, men efter at have fået børn, fandt jeg ud af, at det er jeg faktisk ikke,« siger en medarbejder fra Novozymes i undersøgelsen.

En forhenværende HR-chef i Deloitte stemmer i.

»At tage vare på et lille menneske stiller store krav til, hvad man skal kunne rumme. Man skal kunne tilsidesætte sine egne behov. Der tror jeg, at der ligger nogle kompetencer, som kan være meget overførbare ift. ledelsesroller og teams,« siger han.

Derudover nævner medarbejdere og ledere selv øget effektivitet, bedre planlægning og generelt mere ro og overblik som yderligere positive effekter ved længere barselsorlov.

Alligevel er der både mænd og kvinder, som er bekymrede for konsekvenserne ved at holde barsel. Det fortæller Nanna Jensen, der er politisk konsulent hos Lederne.

»Da der i begyndelsen blev snakket om øremærket barsel til mænd, var mange bekymrede for karriereeffekten. Men undersøgelsen fra Oxford Research viser, at det altså stadig er kvinder, der er taberen i barselsdebatten. Mændene er pænt tilfredse, mens kvinderne i højere grad oplever, at deres barselsorlov har negative konsekvenser for deres karriere,« siger hun.

Ifølge Nanna Jensen kan det skyldes, at kvinder gennemsnitligt holder 10 gange så lang barsel som mænd. Undersøgelsen bakker op om, at det rent faktisk kan være fremmende for kvinders karriere, hvis mænd holdere længere barsel.

Tallene tyder nemlig på, at mænds orlovsforhold kan have en betydning for kvinders ledelsespositioner. En medarbejder i Tryg tilskynder derfor, at mændene tager deres tørn af barselsorloven.

»Det er vigtigt, at familien skal gøre det i fællesskab, ikke kun faderen. Det er tilmed fremmende for kvinders karriere. Det er omkostningsfrit for manden, men har omkostninger for kvinden, hvis man som mand ikke gør det,« siger medarbejderen i undersøgelsen.

Læs også