Karriere

Der er langt til ligestilling på chefgangen i private virksomheder

I det offentlige sidder kvinderne snart på halvdelen af ledelsesposterne, men i private virksomheder er der langt igen, og der er stort set intet sket siden 2010.

Ikke engang hver femte leder i private virksomheder er kvinde, og siden 2010 er der sket meget lidt, når det kommer til at få flere kvinder ind i lederstillinger i det private erhvervsliv.

Det viser en ny analyse fra regeringen.

»Det er simpelthen for sløjt. Det private erhvervsliv bliver nødt til at gå meget mere offensivt til værks. En regering kan lovgive om meget, men her er virksomhederne nødt til selv at opstille måltal og politikker,« siger Mogens Jensen, der er minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling.

Siden 2010 er andelen af kvindelige ledere vokset fra 19,2 pct. til 24 pct i 2017, men tallene dækker over meget store forskelle mellem den offentlige og den private sektor.

Mens andelen af kvindelige ledere nu er på 43,7 pct. i den offentlige sektor, er kun 19 pct. af lederne i den private sektor kvinder. Og siden 2010 har kvindeandelen på ledelsesposter i det private kun rykket sig 4 procentpoint.

Det halter især i små og mellemstore private virksomheder, mens store private virksomheder med over 1.000 ansatte nu har en kvindeandel på 25,5 pct. blandt lederne.

Ledernes Hovedorganisation advarer om, at både virksomhederne og samfundet går glip af talent, når dygtige kvinder ikke rykker op i rækkerne og får ledelsesansvar.

Ifølge direktør Henrik Bach Mortensen er det mest oplagte greb, hvis regeringen mener det alvorligt at øremærke 16 uger af barslen til faderen, sådan som Ledernes Hovedorganisation foreslog i foråret.

»Flere undersøgelser har vist, at kvinder og mænd følges ad karrieremæssigt indtil det første barn. Derefter bliver kvinderne sat tilbage, og de genvinder aldrig det tabte,« siger Henrik Bach Mortensen.

Mogens Jensen vil også have fædrene til at tage mere af barslen.

Han understreger, at et nyt EU-direktiv øremærker to måneder af barslen til faderen. Derudover vil regeringen i forbindelse med implementeringen af EU-direktivet som udgangspunkt give faderen halvdelen af forældrenes fælles barsel - dog sådan at familien stadig kan beslutte, at moderen tager hele barslen.

Læs også