Karriere

Investorer: Coronakrise bør føre til lavere topchef-bonusser

Stribevis af selskaber har fyret og hjemsendt medarbejdere, mens nogle ledelser er gået ned i løn. De mange negative udmeldinger bør også afspejles i bonusudbetalingerne, lyder det fra ATP.

Der bliver som regel lyttet godt efter, når vicedirektør og aktiechef i ATP, Claus Wiinblad, forholder sig til selskabernes ageren. Han har tidligere bl.a. kritiseret Carlsbergs lønpakke til ledelsen. Foto: Stine Bidstrup

Suspendering af forventningerne, fyringer og hjemsendelse af medarbejdere og en række topchefer, der er gået ned i løn for en periode. Den aktuelle coronakrise har haft enorme konsekvenser, og det bør den også få for topchefernes bonus, når boet for 2020 skal gøres op, mener ATP.

»Der er mange selskaber, som har suspenderet deres forventninger. For de flestes vedkommende er det nok et udtryk for, at de ikke lever op til de resultatmålsætninger, der oprindelig blev sat. Det skal vi meget gerne se afspejlet i en klart lavere bonustildeling, når vi når til årets udgang,« siger Claus Wiinblad, vicedirektør og aktiechef i ATP.

Hvad er ESG?
  • ESG står for Environment, Social og Governance.
  • Det handler kort fortalt om at være miljørigtig og bæredygtig. Om at man agerer i overensstemmelse med samfundsmæssige interesser som f.eks. menneskerettigheder, diversitet og arbejdstagerrettigheder, mens den sidste del handler om god selskabsledelse, herunder f.eks. virksomhedens aflønningspolitik.

Det er en holdning, der deles af Carsten Dehn, chefporteføljeforvalter hos Lannebo Fonder.

»Jeg tror, der er rigtig mange ledelser, som er meget opmærksomme på, at incitamentsprogrammer skal være meget afdæmpede de næste 12 måneder. Det synes jeg er fornuftigt, for det er en central del af hele ESG-temaet,« siger Carsten Dehn.

I Storbritannien kører debatten også, hvilket bl.a. har resulteret i, at en lang række store investorer i Financial Times har udtrykt bekymring for, om for mange direktører vil få tildelt en masse aktier på et tidspunkt, hvor selskabernes aktiekurser er kunstigt lave.

Incitamentsprogrammer
  • Langt de fleste børsnoterede virksomheder har incitamentsprogrammer for ledelsen. I daglig tale omtales disse ofte som bonusprogrammer.
  • En topdirektørs løn består typisk af en fast løn, pension, fri bil etc. kombineret med et kortsigtet bonusprogram (på fagsprog STI), der kører over et år. Her er typisk mål for alt fra vækst i omsætning til mål for overskud.
  • Dertil kommer de langsigtede bonusprogrammer (på fagsprog LTI), der typisk er et større aktieprogram, hvor ledelsen tildeles aktier afhængig af præstationerne.
  • Det er den type programmer, der kan blive rigtig mange penge værd. Det sker typisk, hvis målene er for uambitiøse, eller hvis kursudviklingen er ekstraordinær, som vi f.eks. har set i Ambus tilfælde.

»Det er altid en bestyrelses opgave at foretage de rigtige afvejninger, for optionsprogrammer kan gå begge veje. Det er kompliceret, og det gælder ikke mindst i tider, hvor usikkerheden er stor, og hvor sigtbarheden er tilsvarende lav,« siger Lars Frederiksen, formand i Matas.

I Danmark er den risiko for nu kun gældende for nye bonusprogrammer, eftersom de fleste tildelinger af aktier i de eksisterende fandt sted i forbindelse med årsregnskaberne og dermed før den store kursnedtur.

Der er mange selskaber, som har suspenderet deres forventninger. For de flestes vedkommende er det nok et udtryk for, at de ikke lever op til de resultatmålsætninger, der oprindelig blev sat.

Claus Wiinblad, vicedirektør og aktiechef i ATP

Thomas Plenborg, formand for DSV Panalpina, mener, at debatten i Storbritannien bør ses noget mere nuanceret.

Det kan godt være, at der er nogen, som får nogle optioner nu, som – hvis alt går vel – ender med at blive en del penge værd givet de nuværende kursniveauer. Omvendt har de selv samme personer sandsynligvis nu nogle optioner, der ikke er noget værd.

»Hvis man er bekymret for, at direktører nu får optionsprogrammer, der ender med at blive mange penge værd som følge af de nuværende kursniveauer, ligger der implicit en antagelse om, at det hele normaliserer sig snart. Hvis folk er så sikre på det, så burde de købe en ordentlig sjat aktier,« siger Thomas Plenborg.

Tidligere på ugen var Danske Bank i vælten, fordi storbanken ikke vil sløjfe direktionens bonusprogrammer. En beslutning, som bl.a. pensionskassen MP Pension kritiserer.

BRANCHENYT
Læs også