Serier

Jeppe Bruun Rasmussen træder sin egen sti i Hongkong

Med forældre og bedstefædre i forretningsverdenen følger 22-årige Jeppe Bruun Rasmussen i familiens fodspor med sine business-studier. Han håber dog at kunne skabe sig en karriere med et internationalt udgangspunkt – og første skridt er Hongkong.

Talenternes uddannelsesrejse
Jeppe Bruun Rasmussen og de 16 øvrige danskere på Globe-programmet er blevet indsluset i Hongkong efter 21 dages karantæne. Foto: Privat Jeppe Bruun Rasmussen og de 16 øvrige danskere på Globe-programmet er blevet indsluset i Hongkong efter 21 dages karantæne. Foto: Privat

På trods af gode resultater på handelsgymnasiet i Silkeborg havde Jeppe Bruun Rasmussen brug for at udfordre sig selv i tiden efter.

Karakterbladet bar præg af, at det faglige indhold interesserede ham, og bare få måneder efter studenterfejringen udskiftede han derfor de trygge rammer med hidtil ukendte omgivelser i Indien. På egen hånd langt væk hjemmefra.

Siden den unge silkeborgenser rejste til Bangalore i syv måneder for at arbejde for en virksomhed i vindmølleindustrien, er han blevet 22 år og studerende på Copenhagen Business School, CBS. Og nu, snart to år efter Jeppe Bruun Rasmussen vendte hjem fra sit seneste store udlandseventyr, er han taget afsted igen.

Flyet er også denne gang fløjet mod øst, men finansmekkaet Hongkong er nu centrum for Jeppe Bruun Rasmussens tilværelse.

Og denne gang skal Jeppe Bruun Rasmussen studere, ikke arbejde, for han gæster nemlig byen som en del af CBS’ eliteudvekslingsprogram Globe. Et program, der lader 18 studerende på International Business – i år dog kun 17 – prøve kræfter med universiteter i Hongkong og USA.

Det gør de sammen med lige store grupper studerende fra University of North Carolina, Chapel Hill og Chinese University of Hong Kong, og sidstnævnte er den samlede unge floks første fælles stop her i forårssemesteret. Til efteråret foregår det på CBS i København, og i foråret 2022 slutter holdet forløbet af i North Carolina.

Jeg håber på at komme hjem med en masse nye indsigter – både faglige, kulturelle og menneskelige indsigter.

Jeppe Bruun Rasmussen, CBS-studerende

Jeppe Bruun Rasmussen er derfor allerede godt i gang med Hongkong-eventyret. Efter 21 dages karantæne på et hotel er de danske CBS’ere blevet indsluset i det hongkongske samfund – fortsat med stramme restriktioner. Det har dog ikke forhindret Jeppe Bruun Rasmussen i at lære både værterne og amerikanerne at kende.

Med et forsamlingsforbud på højst to personer lærer de hurtigt og intenst deres nye klassekammerater at kende på bl.a. hikes og ture rundt i byen. Og på campus er der rig mulighed for at lave aktiviteter med de andre studerende.

Spejler sig i familien

Jeppe Bruun Rasmussens interesse for handel har han ikke fra fremmede. Begge forældre er selvstændige konsulenter, i morens tilfælde inden for logistik og supply chain, mens faren primært beskæftiger sig med køb og salg af virksomheder. Og de har begge været forbilleder.

»Jeg har altid set op til deres arbejdsomhed og samtidig den store grad af frihed og opbakning, de har givet mine søskende og jeg i forhold til at gøre det, vi har haft lyst til. Det har været en central del af min opdragelse,« siger Jeppe Bruun Rasmussen over en Zoom-forbindelse fra Hongkong.

Derudover var begge hans bedstefædre forretningsfolk, og også dem har Jeppe Bruun Rasmussen spejlet sig i. Deres energi, drivkraft og iver efter at skabe noget.

»Det har da helt sikkert haft en effekt på, at jeg selv valgte at gå i den retning,« siger han.

Jeppe Bruun Rasmussen vil dog også sætte egne fodspor i en anden retning.

Oplevelsen i Indien har skabt en drøm om at skabe en karriere med et internationalt udgangspunkt, og samtidig er han meget bevidst om, hvordan den globale økonomi og verden i det hele taget ændrer sig.

Han har en idé om, at Globe-programmet kan være med til at klæde ham på til den fremtid.

»Jeg håber på at komme hjem med en masse nye indsigter – både faglige, kulturelle og menneskelige indsigter. Og så håber jeg, at det kommer til at udvide min referenceramme i det hele taget. Generelt giver rejser og ophold uden for Danmark nogle nye perspektiver, der kan være med til at ændre ens livssyn,« siger Jeppe Bruun Rasmussen.

Optimistisk på trods

Den 22-årige silkeborgenser træder dog ikke ind i Globe-forløbet uden indsigter, og han har allerede gjort sig tanker om sin fremtid.

»Vores generation er vokset op med finanskrisen som den største globale økonomiske tragedie i vores levetid. Nu har vi så coronakrisen relativt kort tid efter, og det kommer til at betyde…«

Jeppe Bruun Rasmussen tøver. Tænker lidt nærmere over det og samler så op på sin pointe:

»Det øger nok en uvished og usikkerhed i forhold til, hvad den nærmeste fremtid bringer, og med det opstår der formentlig nogle protektionistiske tendenser« siger han.

Jeppe Bruun Rasmussen skynder sig dog at tilføje, at han er overbevist om, at den unge generation kommer til at have et syn på verden som værende åben. En verden hvor internationaliseringen vil fortsætte, og hvor det er lige meget, om man er fra Tyskland, Danmark eller Kina.

Er du optimistisk eller pessimistisk for din generations fremtid?

»Jeg er meget optimistisk. Der har altid været problemer, og vi lever i dag i en mere sikker tid, end der har været gennem menneskets historie,« siger han.

Læs også