Karriere

Advokatfirma i markant opgør: Indfører seks måneders betalt barsel til far

Hos Bruun & Hjejle vil man fremover sidestille kvindelige og mandlige medarbejdere og tilbyde fædre op til 24 ugers betalt barselsorlov.

Bruun & Hjejle vil med en ny barselsordning til fædre gøre virksomheden mere attraktiv for både kvindelige og mandlige ansatte. Foto: PR

Et af landets største advokathuse, Bruun & Hjejle, bryder med en fasttømret praksis både i branchen og dansk erhvervsliv generelt og indfører op til 24 ugers betalt barselsorlov til fædre.

Den nye barselsordning er et forsøg på at skabe bedre medarbejdertrivsel, men også større ligestilling mellem de mandlige og kvindelige ansatte, forklarer bestyrelsesformand Ole Spiermann.

»Vi ser ingen grund til ikke at forbedre forholdene for mændene. Det kan være, at ligestilling ikke er et juridisk krav i dag, men det er, hvor vi som virksomhed og som samfund bør og vil ende. Det giver bedre vilkår for mænd, men dermed også for kvinder,« siger Ole Spiermann.

Danske mødre tager i gennemsnit 280 dages barselsorlov, hvilket er otte gange så meget som danske fædre. At det typisk er kvinderne, der tager størstedelen af barslen, er af flere blevet fremhævet som en af årsagerne til, at der er flere mandlige end kvindelige ledere.

I Bruun & Hjejle er der en nogenlunde tæt på lige fordeling af mænd og kvinder blandt de 250 medarbejdere. Men der er kun fire kvindelige partnere mod 21 mandlige. Og der er ingen kvinder i virksomhedens bestyrelse.

»Hovedparten af de jurastuderende er kvinder. Det vil sige, at mange af de dygtigste jurister nu og i fremtiden vil være kvinder. Og at prøve at hjælpe dem til at udfolde deres potentiale bedst muligt er en interesse både for dem, men selvfølgelig også for virksomheden. Og der er det her et skridt,« siger Ole Spiermann.

I brancheforeningen Danske Advokater har man i de seneste år oplevet et stigende fokus i advokatbranchen på at tiltrække og fastholde en talentfuld og mangfoldig medarbejderskare.

Og i det lys mener adm. direktør i Danske Advokater Paul Mollerup, at Bruun & Hjejles nye barselsordning kan blive et væsentlig konkurrenceparameter både i forhold til internationale klienter, som oftere kan have krav om mangfoldige advokatteams, og som et led til at fastholde og tiltrække talentfulde medarbejdere.

»Men det er også et klart tegn på, at der er bevægelse i branchen, og det er forfriskende at se et advokatfirma melde det så klart ud,« siger Paul Mollerup og understreger, at det ikke er nok i sig selv at tilbyde ordningen.

»Der skal bygges en struktur op omkring den, så det er tydeligt for de ansatte, at det både er tilladt og forventet, at man som far også gerne vil holde orlov.«

Der er ingen love, der i dag sikrer far eller mor løn under fædre- eller forældreorlov. I nogle danske overenskomster er det i dag muligt for fædre at holde op til 16 ugers betalt orlov.

Man har på EU-plan vedtaget, at der senest fra årsskiftet 2021/2022 skal være to måneders øremærket barsel til begge forældre.

Den nye ordning hos Bruun & Hjejle gælder for forældre til børn født fra den 1. januar 2021.

Læs også
Top job