Økonomi

Syv ud af ti topskattebetalere er mænd

505.000 personer i Danmark betalte topskat i 2017, og heraf var langt størstedelen mænd. Årsagen er, at de arbejder flere timer om ugen og flere mænd end kvinder har ledelsesjob.

Grænsen for, hvornår danskerne betaler topskat er på 10 år hævet med 170.000 kr. og har dermed givet lønmodtagerne flere penge mellem hænderne. En halv million betaler i dag topskat.

Lidt over en halv million lønmodtagere betalte i 2017 topskat, og den overvejende del af dem var mænd.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

346.000, svarende til 71,5 pct, af alle topskattebetalere er mænd, og det er der ifølge Niels Ploug, der er direktør for personstatistik, Danmarks Statistik, en særlig årsag til.

»Når flere mænd end kvinder betaler topskat, kan det hænge sammen med, at mænd oftere arbejder flere timer om ugen og i højere grad varetager job med ledelsesarbejde end kvinder,« lyder det fra Ploug.

Danmarks Statistik har også opgjort kønnene fordel på arbejdsfunktionen, om end disse tal er fra 2016. De viser, at 71 pct. af lønmodtagerne med ledelsesarbejde var mænd, men på de efterfølge niveauer var flertallet kvinder.

58 pct. af lønmodtagerne på »højeste niveau« var kvinder, mens lidt over halvdelen af dem på mellemniveau også var kvinder.


Ser man på udviklingen i topskatten som helhed, kan man se, at antallet af topskatteyder er halveret fra lidt over 1 mio. i 2008 til 505.000 i 2017. Årsagen til den kraftige reduktion skyldes en stribe reformer, der bl.a. fjernede mellemskatten og efterfølgende har hævet grænsen for topskat markant.

Således er topskattegrænsen på 10 år gået fra 327.200 kr. om året til 498.900 i år.

Ser man på andelen af danske skattepligtige, der betaler topskat, er der også tale om en kraftig reduktion. Fra 2007 til 2017 er det faldet fra knap 20 pct. til lige under 10 pct. Det skylde, at der ud over de øgede topskattegrænser også er et højere antal skattepligtige i 2017 end i 2007. Det antal er steget med næsten 428.000 personer til 5.241.000 skattepligtige.

Læs også