Økonomi

Brexit kan blive et »stort chok« for økonomien

Ender brexit uden en skilsmisseaftale mellem Storbritannien og EU, kan det få betydelige økonomiske konsekvenser for dansk økonomi, vurderer Finansministeriet i ny redegørelse.

Finansminister Nicolai Wammen (S) holder pressemøde for at give en status på dansk økonomi i Rentekammeret i Finansministeriet, tirsdag den 27. august 2019. Finansministeren præsenterer regeringens servicetjek af de offentlige budgetter, Økonomisk Redegørelse samt en opdateret mellemfristet fremskrivning med det økonomiske råderum frem mod 2025. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019)

Dansk økonomi kan sammen med de øvrige europæiske landes økonomier blive ramt af et »stort chok«, hvis det ender med, at Storbritannien forlader EU uden en aftale – et såkaldt no-deal brexit.

Sådan lyder det i regeringens økonomiske redegørelse, som finansminister Nicolai Wammen har præsenteret tirsdag.

Finansministeriet skønner, uden at medregne brexit-scenariet, at dansk økonomi i 2019 og 2020 vil vokse med henholdsvis 1,7 pct. og 1,6 pct., men beskæftigelsen i 2020 vil stige med 65.000 personer og nå et niveau på mere end 3 mio. beskæftigede.

Men selv om dansk økonomi grundlæggende befinder sig i en sund forfatning, kaster brexit lange skygger over den økonomiske fremtid i både Danmark og resten af Europa.

»Et no-deal brexit vil få betydelige økonomiske konsekvenser for Storbritannien, men også for vigtige handelspartnere, f.eks. Irland, Danmark og Holland. Der er tale om et stort chok til europæisk økonomi, hvilket gør det særskilt vanskeligt at sætte tal på effekterne,« skriver Finansministeriets økonomer i redegørelsen.

»Danmark er et af de lande, som står til at blive forholdsvist hårdt ramt af et brexit. Det skyldes blandt andet den betydelige samhandel landene imellem,« skriver Finansministeriet

Derfor skal skønnet for fremtidsudsigterne for dansk økonomi også tages med mere end et gran salt, understreger Finansministeriet i redegørelsen.

De økonomiske vinde kan hurtigt blæse den anden vej, hvis både brexit og handelskrigen mellem USA og Kina udvikler sig i den forkerte retning set med danske briller.

»Prognosen for dansk økonomi er aktuelt omgærdet af særskilt stor usikkerhed. Udgangspunktet er stærkt, men risici er taget til i løbet af 2019 og peger hovedsageligt i negativ retning. Begge forhold (brexit og handelskrigen, red.) kan få markant betydning i prognoseperioden, især hvis det sætter sig i et internationalt stemningsskifte,« skriver Finansministeriet.

Ifølge Finansministeriet er 60.000 arbejdspladser herhjemme direkte eller indirekte knyttet til eksporten til Storbritannien, hvilket svarer til ca. 2 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Selv om ministeriets økonomer er mere end varsomme med at sætte konkrete tal på, hvad det vil betyde for dansk økonomi, hvis briterne forlader EU uden en aftale, har de lavet et par forsigtige regnestykker.

Eksempelvis vil et scenarie, hvor det britiske bruttonationalprodukt (bnp) styrtdykker med mere end 7 pct. i 2020, også ramme dansk økonomi hårdt. Konkret vil det betyde, at Danmarks bnp vil skrumpe med 0,5 procentpoint og beskæftigelsen falde med 9.000 personer.

Finansministeriet understreger endda, at konsekvenserne for både økonomien og beskæftigelsen kan »blive større end de skitserede«.

Læs også