Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Sådan fordeler USA hjælp for 13.800.000.000.000 kr.

Hjælpepakken, der netop er vedtaget i Senatet, er omfattende, men ikke nær så vidtgående, som dele af amerikansk erhvervsliv havde håbet.

I coronakrisens maskinrum

Hjælpepakken er på 2.000 milliarder dollars eller 13.800 mia. kr. Det svarer til ca. 10 pct. af USA's bruttonationalprodukt (bnp).

Dermed er den amerikanske hjælpepakke størrelsesmæssigt på niveau med den danske – forudsat, at rammerne udnyttes fuldt ud.

Hovedlinjerne:

 • 250 mia. dollars afsættes til arbejdsløshedsdagpenge. Dagpengeperioden forlænges fra 26 til 39 uger. Flere lønmodtagere bliver dagpengeberettigede.
 • 301 mia. dollars i direkte hjælp til husholdningerne.
 • 349 mia. dollars i form af en såkaldt ”nødlånsordning” til især mindre virksomheder. En del af lånene vil kunne eftergives.
 • 500 mia. dollars i lån og lånegarantier til virksomheder, delstater, amter og kommuner. 29 mia. dollars er øremærket luftfarts- og luftfragtselskaber. 17 mia. dollars er øremærket selskaber af betydning for USA's nationale sikkerhed. De resterende 454 mia. dollars vil blive overvåget af centralbanken, Federal Reserve Bank. Ordningen giver forbundsregeringen adgang til at indtræde som aktionær i nødlidende virksomheder.
 • 32 mia. dollars til dækning af løn i luftfartsselskaber, luftfragtselskaber og disses underleverandører.
 • 150 mia. dollars i direkte hjælp til delstaterne, fordelt efter indbyggertal. Hjælpen er nødvendig, da delstaterne forfatningsmæssigt er afskåret fra at måtte budgettere med underskud.
 • 221 mia. dollars anvendes til skattelettelser og -begunstigelser til virksomheder, primært til udskydelse af skattebetalinger året ud. Endvidere kan virksomhederne modregne tab relateret til coronakrisen i tidligere års overskud og hermed få skat retur.
 • 340 mia. dollars til andre foranstaltninger, herunder 117 mia. dollars til hospitaler og veteraner samt 25 mia. dollars til at dække tab af billetindtægter i den kollektive trafik.

Private:

 • Hver voksen amerikaner får en check på 1.200 dollars samt 500 dollars pr. hjemmeboende barn. Checken er gradueret således, at amerikanere med en årsindkomst på mere end 75.000 dollars ikke får en check; grænsen er 99.000 dollars, hvis man har børn. Ægtepar uden børn med en årsindkomst på over 198.000 dollars får ingen check.
 • Selverhvervende, freelancere, m.m. vil blive berettigede til dagpenge. Dog kan de, hvis de fortsætter med at arbejde i reduceret omfang p.g.a. coronakrisen, kunne få op til 600 dollars om ugen i støtte i maks. 4 mdr.
 • Amerikanere, der erklæres personligt konkurs, kan ikke miste deres hjælpecheck, ligesom ordninger for gældsafvikling forlænges fra 5 til 7 års løbetid.
 • Personer, der grund af beordret nedlukning, sendes hjem med reduceret løn eller mister deres arbejde, kan ikke få deres personlige kreditværdighed forringet, selv om de ikke kan honorere deres gældsforpligtelser.
 • Låntagere, der kan dokumentere at være ofre for coronakrisen, kan få henstand med betaling af kreditforeningslån på op til 360 dage.
 • Pensionister kan få adgang til op 100.000 dollars på deres pensionsordninger uden at skulle betale den normale 10 pct. strafafgift. Herudover bliver det muligt at optage lån med sikkerhed i pensionsdepotet.
 • Afvikling af studielån sættes i bero frem til den 1. oktober i år.

Virksomheder:

 • Luftfartsindustrien kan få op til 50 mia. dollars i lån og lånegarantier, hvoraf halvdelen af øremærket lønninger. Luftfarten havde ønsket direkte støtte, men det kunne der ikke skabes flertal for. Forudsætningen for at få lån er, at der frem til udgangen af september i år ikke sker afskedigelser eller hjemsendelse uden løn.
 • Bilindustrien vil kunne få lån og lånegarantier på et uspecificeret trecifret milliardbeløb. Hjælpen har ikke forhindret, at Ford Motor Company af såvel Moody’s Investors Service som S&P Global onsdag fik sænket kreditværdigheden, hvilket betyder at gæld for nominelt 35 mia. dollars nu handles som højrisikoobligationer, hvilket tvinger en række institutionelle investorer til at sælge deres beholdninger.
 • Bankerne får suspenderet nye regler, der ville have betydet, at tab på lån skal dækkes på én gang fra reserverne. Nu kan tabet fordeles over hele lånets restløbetid. Mindre pengeinstitutter med op til 10 mia. dollars i aktiver, vil få mere lempelige vilkår for nedskrivning af lånetab.
 • Boeing Company er omfattet af de 17 mia. dollars, der er øremærket virksomheder af betydning for USA's nationale sikkerhed. Koncernen havde anmodet om 60 mia. dollars.
 • Virksomheder kan udskyde indbetalingen af skat for 2020 således, at halvdelen betales i 2021 og den anden halvdel i 2022. Dog maks. 10.000 dollars pr. medarbejder.
 • Generelt gælder for virksomheder, der får lån og/eller lånegarantier, at de skal suspendere aktietilbagekøb og aktieudbytter samt afstå fra afskedigelser i en periode på 6 mdr.

Mindre virksomheder:

 • Virksomheder med færre end 500 ansatte på en enkelt adresse kan få statsgaranterede banklån via en såkaldt ”nødlånsordning”. Lån, der anvendes til betaling af løn, husleje, forsikringer og andre fast udgifter, vil efterfølgende kunne eftergives med en øvre grænse på 10 mio. dollars Løn dækkes kun op til 100.000 dollars om året.

Detailhandel og restauranter:

 • En fejl i skattereformen i 2017 har betydet, at bl.a. detailhandelen har betalt 30 mia. dollars for meget i skat. Disse penge sendes nu retur. Især mindre detailhandlende kan desuden få adgang til nødlåneordningen.

IT-virksomheder:

 • Kun it-virksomheder med færre end 500 ansatte står til at kunne få hjælp.

Landbrug:

 • 48 mia. dollars er øremærket landbrug og fødevareprogrammer, der bl.a. skal anvendes til dækning af tab i forb. m. prisfald på hvede, majs, sojabønner og kvæg.
 • Af førnævnte beløb øremærkes 14 mia. dollars til Commodity Credit Corp., der blev etableret under Depressionen i 1930’erne til ”indkomststabilisering” i landbruget.
 • Andre 9,5 mia. dollars øremærkes landmænd og gartnere, der direkte forsyner lokaler markeder, skoler og restauranter.

Energisektoren:

 • 3 mia. dollars er øremærket køb af råolie til USA's Strategiske Oliereserve. Herudover er der diverse ordning om udskydelse af skattebetalinger.

Hoteller:

 • Hoteller med færre end 500 ansatte og en årsomsætning under 35 mio. dollars kan få del i de 350 mia. dollars, der er afsat til lån og lånegarantier. Det vil i praksis sige hovedparten af hoteller, moteller, m.m. i USA.
 • Hotelindustrien havde søgt om hjælp på 150 mia. dollars til især de store hotelkæder.

Sundhedssektoren:

 • Får 27 mia. dollars, der især skal gå til behandling og bekæmpelse af coronapandemien samt til udvikling af en vaccine.
 • Hvis en vaccine udvikles, kan en del af førnævnte beløb anvendes til at sænke prisen.

Logistik:

 • U.S. Postal Service vil få en direkte indsprøjtning på 10 mia. dollars til at sikre udbringningen.
 • Dette vil hjælpe logistikkoncerner som United Parcel Service (UPS) og Federal Express Corporation (FedEx), der ofte bruger postvæsenet til udbringning i tyndt befolkede egne.
 • Amtrak, der driver passagerjernbanerne i store dele af USA, får 1 mia. dollars til dækning af billetindtægtstab.

Biografer:

 • Kan søge om lån og lånegarantier under den generelle ordning til dækning af husleje eller kreditforeningslån.
 • Hovedparten af biografindustriens 150.000 ansatte er timelønnede, og derfor omfattet af den udvidede dagpengeordning.

Underholdningsindustrien:

 • Som hovedregel er de fleste i denne del af økonomien selverhvervende og derfor omfattet af den udvidede dagpengeordning.

Finansindustrien:

 • Er omfattet af allerede eksisterende ordninger, men skal rapportere til Federal Reserve Bank, hvis uhensigtsmæssigheder måtte opstå.
BRANCHENYT
Læs også