Serier

Topøkonomer kræver mere debat om regeringens corona-tiltag

I takt med at dansk økonomi lider under regeringens nedlukning af store dele af landet, stiller flere og flere økonomer spørgsmål ved strategien og manglen på information.

Hold hjulene i gang
Overvismand og økonomiprofessor Carl-Johan Dalgaard er en af de økonomer som ønsker mere information om regeringens coronastrategi. Foto: Stine Bidstrup

Overvismand Carl-Johan Dalgaard og tidligere overvismand – nu formand for ATP – Torben M. Andersen kræver mere åbenhed fra regeringen om dens valg af tiltag i kampen mod spredningen af coronavirus.

»Jeg efterlyser en klar udmelding fra sundhedsmyndighederne. De skal klart fortælle os, hvad der er den bedste sundhedsmæssige strategi,« siger Carl-Johan Dalgaard, der til daglig er professor i økonomi på Københavns Universitet.

I takt med at dansk økonomi lider under regeringens nedlukning af store dele af landet, stiller flere og flere spørgsmål ved, om det er den rigtige beslutning.

I et interview den 23 marts stillede WHO’s virusekspert Bruce Aylward spørgsmål ved resultaterne i nedlukningsstrategien – som han kaldte »selvskade.«

Han var i stedet fortaler for en strategi, hvor man som Kina, Singapore og Sydkorea går mere proaktivt til værks for at finde de syge og deres kontakter og isolerer dem, indtil de ikke længere smitter.

»Jeg noterer mig bare, at der er en sundhedsekspert, der siger, at nedlukning måske ikke er den mest effektive måde at bekæmpe sundhedsproblemet på. Det kan jeg ikke vurdere. Men det er ikke en tilfældig epidemilog, der rejser spørgsmålstegn ved strategien. Så er det værd at adressere for myndighederne,« siger Carl-Johan Dalgaard.

»Det drejer sig om at finde den strategi, der er mest effektiv sundhedsfagligt. Det, han siger dog, er, at den mest effektive strategi også er den, som rent samfundsøkonomisk er billigst,« fortsætter han.

Mogens Fosgerau, professor i økonomi også fra Københavns Universitet, har også stillet spørgsmål ved Sundhedsstyrelsens beregninger af epidemiens forventede udvikling.

Han mener, at styrelsen i sine seneste beregninger overdriver virussens spredningshastighed givet de tiltag, man allerede har truffet.

Økonomer fra en række banker og erhvervsorganisationer som DI regner med, at nedlukningen af landet vil kaste økonomien ud i en recession, som vil overgå selv finanskrisen i 2008 og 2009.

Danske Bank advarer om, at der en »stor risiko« for, at økonomien bliver hængende i nedturen. Risikoen stiger, jo længere det varer, mener banken.

Ifølge Sundhedsstyrelsen var der onsdag eftermiddag 1.724 officielt smittede, 350 lå på hospitalet, 87 på intensivafdelinger og 34 var døde.

De fleste økonomer regner med, at man i andet halvår vil opleve en stærk stigning i aktiviteten, i takt med at landet vender tilbage til normalen.

Men det er ifølge Torben Andersen endnu meget usikkert, fordi man ikke ved, hvad regeringen reelt har tænkt sig at gøre og hvornår.

Manglen på information gør det meget svært for erhvervslivet, mener han.

»Det sundhedsmæssige har jeg ikke noget begreb om, og jeg støtter mig til eksperterne. Men ud fra et økonomisk synspunkt efterlader denne nedlukningsstrategi en betydelig usikkerhed om, hvornår den måtte slutte, og hvad der kommer bagefter,« siger Torben Andersen, der også er professor i økonomi på Aarhus Universitet.

»Der er nogle datoer på bordet, men det er klart for alle, at det ikke er datoerne, som afgør det. Derfor efterlader man alle beslutningstagerne i økonomien med en betydelig usikkerhed, som gør, at det er meget svært for dem at træffe beslutninger. Derfor ville det være godt med mere information,« fortsætter han.

Sundheds- og Ældreministeriet er ikke vendt tilbage på spørgsmål fra Finans.

Læs også