Serier

Ny prognose: 30.000 danskere forbliver ledige efter coronakrisen

Jyske Bank har regnet på konsekvensen af coronakrisens nedlukning af Danmark. Resultatet er alt andet end kønt.

Corona rammer verden
Fra 9. marts til og med onsdag den 24 marts meldte knap 43.000 danskere sig ledige, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Foto: Polfoto/Torben Andahl.

Coronakrisen gør ondt her og nu på almindelige danskere og dansk økonomi. Men de økonomiske sår forsvinder ikke med et farvel til den sundhedsmæssige krise.

»Når økonomien åbnes igen, vil der naturligt komme en stor aktivitetsstigning. Men der vil være virksomheder og arbejdspladser, der permanent går tabt under nedlukningen,« fastslår Jyske Bank i bankens kvartalsvise konjunkturvurdering.

I det mest optimistiske scenarie vil coronakrisen betyde 30.000 flere ledige end ved årets start, lyder vurderingen fra økonomerne i Danmarks tredjestørste bank.

I løbet af finanskrisens første år mistede 175.000 danskere deres job.

Vurderingen af 30.000 tabte job tager afsæt i, at nedlukningen af Danmark og i Europa generelt aftager med udgangen af april.

Det vil ifølge prognosen betyde et fald i bruttonationalproduktet (BNP) på 3,3 pct. i indeværende år. I 2019 var Danmarks BNP på 2.319 mia. kr., viser tal fra Danmarks Statistik.

I et andet scenarie opererer økonomerne med, at nedlukningen først bliver lempet fra udgangen af juni. Her vurderes faldet i bruttonationalproduktet at være ca. 7 pct. i 2020.

Til sammenligning faldt BNP med 4,9 pct. i 2009 som følge af finanskrisen.

Jyske Bank anfører i prognosen, at der er tale om »ekstremt usikre« skøn. Både når det gælder faldet i BNP og antal tabte job. Ikke mindst fordi ingen kan forudsige den præcise virkning af de mange hjælpepakker, som regeringen har sat i spil for at afbøde effekten af coronakrisen.

»Men hvor meget hjælpen kan mindske stigningen i antallet af afskedigelser, er et åbent spørgsmål. Generelt har vi selvsagt ingen erfaring fra tidligere med lignende situationer,« anfører Jyske Bank i konjunkturvurderingen.

Som en del af coronakrisen har Nationalbanken hævet renten 0,15 pct. i et forsvar for kronen. Spørger man Jyske Bank, var det dog en enlig svale.

»Vores hovedscenarie er, at der ikke kommer yderligere forhøjelser,« lyder meldingen.

I samme boldgade er boligrenterne steget støt den seneste tid, og stigningen har nu nået et omfang, der sætter spor i boligpriserne.

»På den baggrund forventer vi uændrede boligpriser i 2020 mod tidligere en ventet stigning på knap 2 pct.,« fremgår det af prognosen.

Læs også
Top job