Økonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

BREAKING

Så hårdt kan coronakrisen ramme dansk økonomi

Beskæftigelsen vil falde med mellem 27.000 og 64.000 personer i år, lyder yderpunkterne i fire scenarier, som bl.a. Finansministeriets regnemaskine nu er opdateret med.

Hvor længe gaderne kommer til at ligge øde, og hvor hårdt den økonomiske coronakrise rammer, ved ingen endnu, men en af de helt store regnemaskiner for dansk økonomi giver nu fire bud på, hvor galt det kan gå. Foto: Gregers Tycho

Hvor galt kan det gå med dansk økonomi? Det svar er en af de helt store regnemaskiner i dansk økonomisk sammenhæng, den såkaldte ADAM-model, nu klar til at give et af de hidtil mest gennemarbejdede bud på.

Modellen er bl.a. den, som Finansministeriet bruger til at lave prognoser for dansk økonomi, og ADAM opererer nu med fire forskellige scenarier for 2020 og 2021.

I alle fire scenarier, som den såkaldte modelgruppe i Danmarks Statistik har udarbejdet, er der lagt de samme forudsætninger ind for effekterne af lavere renter, lavere oliepris, faldende aktiekurser, hjemsendte medarbejdere og sygefravær.

Der er også lagt de samme specifikke forudsætninger ind for faldet i turisme og forbruget af øvrige tjenester i de fire scenarier, som er særligt påvirket under coronakrisen.

Endelig er regeringens hjælpepakker også forsøgt indarbejdet i de fire scenarier.

Den afgørende forskel mellem scenarierne er, hvor hårdt og hvor længe eksportmarkedet er ramt af coronakrisen, samt i hvor høj grad nedturen påvirker forbrugs- og investeringslysten.

I det mildeste scenarie vil beskæftigelsen falde med 27.300 personer i år, mens faldet vil være på 15.000 personer i 2021.

Omvendt vil beskæftigelsen falde med 63.500 personer i år i det værste scenarie og være 44.700 personer lavere i 2021 end i udgangspunktet før coronakrisen ramte verden.

I det mildeste scenarie er udgangspunktet, at eksportmarkedsvæksten falder 2,5 pct. i år i forhold til udgangspunktet før coronakrisen, og at der ikke vil være noget fald i 2021. Det er altså scenariet, hvor krisen er hurtigtst overstået.

I scenarie to falder eksportmarkedsvæksten dobbelt så meget, nemlig 5 pct. i forhold til udgangspunktet, men igen retter det sig allerede i 2021. Der antages ingen negative effekter på forbrugere og investeringer.

Her falder beskæftigelsen med knap 54.000 personer i år, mens faldet næste år vil være på knap 30.000 personer.

Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted, som også er en af ADAM-modellens brugere, har vurderet de fire scenarier for Finans.

»Af alle de prognoser, der hidtil er kommet for dansk økonomi, er dette uden tvivl den mest gennemarbejdede og grundige,« siger Erik Bjørsted.

Han vurderer, at en mild version af scenarie to for øjeblikket er det mest sandsynlige.

»Det går rigtigt hurtigt, så tingene kan hurtigt ændre sig, men baseret på, at udviklingen i nytilmeldte ledige nu ikke stiger helt så voldsomt som for et par dage siden, tror jeg, at vi lander omkring det scenarie,« siger Erik Bjørsted.

I scenarie tre fortsætter afmatningen på eksportmarkederne i 2021 med et fald på 1 pct, og så begynder forbrugerne også at reagere negativt. Derfor forværres situationen yderligere.

Beskæftigelsen falder med næsten 60.000 personer i år, og BNP-væksten falder med næsten 5 pct. i år.

Det helt slemme scenarie indeholder udover et længerevarende fald i eksportmarkedsvæksten og mere afventende forbrugere også et fald i investeringslysten.

Her kommer de største konsekvenser for både beskæftigelsen og BNP-udviklingen.

BRANCHENYT
Læs også